Dekorbild
Pressmeddelande 2020-03-26

Samhällsspridning av covid-19 i Torsås kommun

Ett flertal personer har bekräftats sjuka i covid-19 i kommunen. Nu uppmanar smittskyddsläkaren invånarna att noga följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

De senaste två dagarna har flera äldre personer i Torsås kommun konstaterats smittade av det nya coronaviruset och det finns misstanke om att betydligt fler kan vara smittade i samhället.

- Vi har nått en punkt då vi kan konstatera samhällsspridning i Torsås kommun och därför är det nu viktigt att alla följer de rekommendationer som finns så att våra äldsta och mest sköra i samhället kan skyddas, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Smittskyddsläkaren pekar på att personer i riskgrupper och personer över 70 år ska undvika sociala kontakter så mycket som möjligt för att undvika smitta.

Anhöriga till äldre släktingar eller personer i riskgrupper bör skjuta upp sina besök och hålla kontakt genom telefon eller på annat sätt.

Det är också viktigt att hålla avstånd till andra människor när man exempelvis är och handlar.

God handhygien är A och O för att minska smittspridning. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten ofta.

Den som känner av förkylningssymtom som snuva, hosta eller feber ska stanna hemma. Det är först sedan man varit symtomfri i två dagar som man kan börja jobba eller gå till skolan igen. Undvik allmänna kommunikationsmedel och taxi när du är sjuk/har symtom.

Är man sjuk bör man i första hand följa de egenvårdsråd som finns på 1177.se. Om inte dessa räcker eller om man känner sig sämre ska man ringa 1177.se som ser till att man vid behov kommer i kontakt med sjukvården.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Kontakt med smittskyddsläkaren sker genom pressjouren
0480-841 31                          

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet