Dekorbild
Pressmeddelande 2020-04-03

Samhällsspridning i Kalmar kommun

Med stor sannolikhet förekommer samhällsspridning av covid-19 också i Kalmar kommun.

Det konstaterar smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin sedan det visat sig att det i flera bekräftade fall inte har gått att finna smittkällan. Samma situation har tidigare konstaterats i Torsås kommun.

- I de flesta fall i länet har vi genom kontaktspårning kunnat konstatera kluster där smittkällan är väldigt tydlig. Det har gällt personer som varit i riskområden i Italien eller Österrike, riskområde i Sverige eller personer som träffats vid en större sammankomst. Men sedan finns det fall där vi inte kan hitta någon källa. Det ger oss skäl att misstänka samhällsspridning, säger Lisa Labbé Sandelin.

Sjukvården i länet har den gångna veckan fått en ökad belastning av patienter med covid-19. Västerviks sjukhus har också tagit emot sina första patienter på den avdelning som förberetts.

- Det är i linje med vår planering. Genom att både Kalmar och Västervik tar hand om covid-19-patienter kan också vårdtrycket fördelas mellan sjukhusen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Den plan som godkändes i början av veckan innebär att närmare 100 patienter med covid-19 samtidigt ska kunna vårdas vid länets sjukhus. Det finns också planering för att utöka antalet IVA-platser.

- Vid behov är vårt mål att i varje fall tredubbla ordinarie antal patienter vi kan ta hand om.

På fredagen hade 46 fall bekräftats genom provtagning i Kalmar län, 23 personer låg inlagda på sjukhus, varav 4 på IVA. Tre personer har avlidit på särskilda boende i vad som antingen är bekräftad covid-19 eller med största sannolikhet covid-19.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

 

 

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet