Carolina Gunnarsson, miljösamordnare vid Region Kalmar län, i studion under rådslaget.
Nyhet 2021-11-18

60 deltog vid Rådslag om länets livsmedelsstrategi

Under onsdagen träffades drygt 60 personer för att staka ut kursen i arbetet med Kalmar läns livsmedelsstrategi.

Livsmedelsstrategin har funnits i sex år och i onsdags var det dags att uppdatera handlingsprogrammet med prioriterade länsaktiviteter. Under rådslaget fick även deltagarna information om vad som händer i länet på livsmedelsfronten samt utbytte idéer om samarbete och vad som framåt bör vara prioriterade insatser i Kalmar län.

- För oss är det viktigt att lyssna och dra nytta av det engagemang och den kunskap som finns runtom i länet, säger Carolina Gunnarsson, miljösamordnare vid Region Kalmar län och den som samordnar arbetet med länets strategi.

- Förutom intressanta föreläsningar fick vi möjlighet att diskutera vilka omvärldsfaktorer som har ökat i vikt under de senaste åren. Rådslaget pekade bland annat på ett ökat intresse för klimatfrågor, men också för matens ursprung och för säker livsmedelsförsörjning.

- Detta är frågor som vi tar med oss in i det kommande arbetet med att prioritera viktiga länsaktiviteter framåt.

Rådslaget är en del av Kalmar läns livsmedelsstrategi, ett samarbete mellan Region Kalmar län, LRF Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län och Livsmedelsutveckling Sydost. Strategin vill främja nytänkande och hållbar tillväxt i länets företag, från jord till bord. 

Du som missade onsdagens rådslag kan se en repris här: https://bit.ly/30zY5f5

Uppdaterad 18 november 2021 Lämna synpunkter på innehållet