Bild på tågstationen i Västervik
Nyhet 2021-03-08

Seminarium: Vad är företagens infrastrukturbehov i Kalmar län?

Den 8 mars samlas ledande aktörer inom privat och offentlig sektor i Kalmar län för att digitalt samtala kring näringslivets infrastrukturbehov i länet.

Seminariet är ett led i Region Kalmar läns pågående arbete med att ta fram ett förslag på ny Länstransportplan/Regional transportplan. Förslaget tar regionen fram på uppdrag av regeringen och den nya planen ska börja gälla från och med år 2022.

Syftet med måndagens seminarium är att lyssna in näringslivets syn på infrastrukturen i Kalmar län samt vilka behov som anses mest prioriterade.

- Vi har just nu fullt fokus på att samla in information och föra dialog med berörda parter, säger Lina Broby, samordnare infrastruktur vid regionala utvecklingsförvaltningen.

- Den regionala transportplanen sätter agendan för större infrastrukturinvesteringar i länet för de närmaste tolv åren och vi vill såklart att behov och önskemål kommer upp bordet tidigt i processen så vi kan göra välgrundade prioriteringar av kommande infrastrukturobjekt.

Vid seminariet deltar, från den offentliga sektorn, även regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S) samt landshövding Peter Sandwall.

- En bättre infrastruktur är avgörande för utvecklingen i länet och vår del av Sverige. Så enkelt, och så viktigt, är det, säger Peter Sandwall.

Näringslivet representeras under måndagen av Joakim Johansson, vd på Astrid Lindgrens Värld, Roger Blezell, platschef på Scania Oskarshamn, Thomas Frick, Logistikchef på Södra Skog och Henning Robach, vd på Saab Barracuda.

Seminariet är digitalt och även allmänheten har möjlighet att ställa frågor och delta i diskussionen kring Kalmar läns framtida infrastruktur.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet