Pressmeddelande 2021-04-20

Sex av tio använde munskydd på bussen

58 procent eller nästan sex av tio använde munskydd och följde de regionala rekommendationerna när de åkte buss förra veckan.

Det visar en undersökning som gjordes 12-16 april via wifi-systemet ombord på Kalmar länstrafiks bussar.

När en resenär anslöt till wifi-system i bussen fick de en webbenkät i sin telefon om de använde munskydd eller inte och varför i så fall. Enkäten var frivillig att svara, men totalt 2 538 personer valde att svara.

Av de som sade att de inte använde munskydd uppgav 26 procent att de inte upplevde risk för trängsel ombord, 24 procent var under 16 år och  21 procent att de glömt att ta med ett munskydd.

Sedan den 1 april gäller regionala rekommendationer utfärdade av smittskyddsläkaren att alltid ha munskydd på sig när man åker med kollektivtrafiken om man är över 16 år.

Fakta/Så svarade resenärerna

58,3 procent uppgav att de använde munskydd vid resan. 41,7 sa att de inte använde munskydd.

De huvudsakliga förklaringarna till att man inte använde munskydd var:

  • 26 procent upplevde ingen risk för trängsel.
  • 24 procent var under 16 år och omfattas inte av rekommendationen.
  • 21 procent hade glömt att ta med munskydd.
  • 8 procent uppgav att de inte tror munskydd hjälper.
  • 7 procent angav att de inte har råd med munskydd.
  • 7 procent svarade ”vet ej”.
  • 5 procent angav att de inte vill använda munskydd eller ogillar att använda dem.
Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet