Kvinna tittar i mobiltelefon.
Nyhet 2021-01-15

Självhjälpsprogram för oro i samband med covid-19

Coronapandemin och covid-19 har förändrat livet på många sätt. Nu kan invånare som känner stark oro för covid-19 få hjälp genom ett nytt självhjälpsprogram.

Spridningen av coronaviruset och konsekvenserna för hälsa, välmående och ekonomi kan skapa oro som påverkar vardagen på ett negativt sätt. För att hjälpa så många invånare som möjligt med denna oro finns nu det kostnadsfria självhjälpsprogrammet Hantera oro vid covid-19. Programmet finns åtkomligt för alla invånare som fyllt 18 år i Kalmar län via inloggning i tjänsten Stöd och behandling i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Behandlingen är baserad på kognitiv beteendeterapi, KBT, och görs på egen hand utan stöd av vårdpersonal. Syftet är att deltagaren ska få verktyg att förstå och hantera sin oro. Programmet består av fem steg som man arbetar med när och var man vill. De fem modulerna innehåller text, film, animationer, övningar och hemuppgifter att fylla i. Programmet är utvecklat och vetenskapligt utvärderat av forskare vid Karolinska Institutet.

 

 

Uppdaterad 10 mars 2022 Lämna synpunkter på innehållet