Pressmeddelande 2020-07-17

Sjuksköterska IVO-anmäls som riskindivid

Region Kalmar län anmäler en sjuksköterska vid Länssjukhuset i Kalmar till Inspektionen för vård och omsorg då hen befaras utgöra fara för patientsäkerheten.

Bakgrunden till anmälan är att sjuksköterskan, som hyrts in via bemanningsbolag, kommit alkoholpåverkad till arbetet. Trots att detta kan ha upplevts som obehagligt för berörda patienter har ingen patient kommit till skada. Region Kalmar län har haft dialog med det aktuella bemanningsbolaget och uppdraget i regionen har avslutats med omedelbar verkan.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet