Vårdklädd anställd inom Region Kalmar län.
Pressmeddelande 2020-03-31

Sjukvården ställer om för covid-19

En omfattande planering pågår nu för att också länets samtliga tre sjukhus om det blir nödvändigt ska kunna ta emot och vårda covid-19-patienter.

På tisdagen tog krisledningsnämnden i Region Kalmar län flera beslut för att sjukvården på ett samlat sätt ska hantera en situation med fler patienter som behöver vård för covid-19 i Kalmar län. Det innebär att närmare 100 covid-19-patienter samtidigt ska kunna vårdas vid länets tre sjukhus om det är nödvändigt.

I första hand är det Länssjukhuset i Kalmar som ska ta emot patienter. Men om kapaciteten inte räcker till kommer covid-19-platser att inrättas i första hand vid Västerviks sjukhus, men också Oskarshamns sjukhus kan komma ifråga.

I Kalmar har infektionsavdelningen i dag 24 platser. I Kalmar och Västervik finns redan beredskap för att fler vårdplatser kan behövas. Det handlar om två avdelningar i Kalmar som kan göras om till covid-19-patienter och i Västervik en avdelning.

På tisdagen godkände krisledningsnämnden en plan som innebär att också Oskarshamns sjukhus om det blir nödvändigt kan ta emot patienter på en avdelning.

- Vi förbereder oss på att kunna klara en kraftig ökning av antalet covid-19-patienter. För att klara den uppgiften krävs omställningar på samtliga sjukhus, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Detta innebär det för Oskarshamns sjukhus:

  • Bedömning av patienter innan de kommer in till akutmottagning ska ske i separat lokal. Detta för att inte blanda patienter med misstänkt smitta med andra.
  • Akutvårdsavdelning ska användas för patienter med luftvägssymtom för inneliggande vård. Patienter med konstaterad covid-19 transporteras till sjukhus i Kalmar eller Västervik.
  • En avdelning förbereds för att vid behov ta emot patienter som smittats med det nya coronaviruset.
  • Om det är nödvändigt begränsas akutmottagningens verksamhet helt eller delvis till internmedicinska patienter. Akutverksamhet för primärvårdspatienterna flyttas utanför sjukhuset.
  • Operationer för inneliggande patienter upphör. Viss dagkirurgisk verksamhet bedrivs.
  • Mottagningarnas verksamhet genomförs via telefon eller digitala vårdmöten. Fysiska mötet sker då vård inte kan vänta.

Omställningen på Oskarshamns sjukhus för att hantera covid-19-pandemin innebär också att alla mottagningsbesök till Blå Kustens hälsocentral av smittskyddsskäl kommer att ske på Gripens eller Kristinebergs hälsocentraler där personal från Blå Kustens hälsocentral kommer att ta emot patienter. Mottagningen flyttar måndag 6 april och det gäller tills vidare.

Blå Kustens hälsocentral finns sedan ett antal år tillbaka i lokaler på plan 6 i Oskarshamns sjukhus. Varje dag tar man emot 80 personer som passerar genom sjukhuset för att komma till mottagningen. Avsikten är att minska patientflödet inne på Oskarshamns sjukhus och därmed också smittrisken.

Förutom mottagning kommer också sedvanlig provtagningsverksamhet att ske vid Gripens och Kristinebergs hälsocentraler.

Däremot kommer det som vanligt att gå att ringa till Blå Kustens hälsocentral för rådgivning, receptförnyelse och andra frågor.

Avtal om specialfordon för sjukresor

Krisledningsnämnden godkände också ett avtal för sjukresor med specialtransporter för personer med misstänkt eller bekräftad covid-19.

Det rör sig om tre specialfordon som ska bemannas dygnet runt och placeras vid de tre sjukhusen för att kunna transportera misstänkta fall eller patienter med bekräftad covid-19 till den vårdenhet de ska.

Chaufförerna förses med skyddsutrustning och kommer att få utbildning i regionens regi för att hantera smitta av covid-19.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Niklas Föghner, primärvårdsdirektör

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör

Kontakt sker genom pressjouren
0480-841 31                       

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet