Dekorbild covid-19.
Pressmeddelande 2020-05-15

Skillnader i olika covid-19-redovisningar

18, 25 eller 31 personer avlidna i covid-19 i Kalmar län? Varför skiljer det sig åt i olika redovisningar?

En rad olika siffror förekommer när det gäller antal avlidna i covid-19. Att det finns skillnader beror på en rad faktorer: om det är en person med bekräftad covid-19-infektion eller inte som avlidit, om dödsfallet har skett på sjukhus, på särskilt boende eller i hemmet och när dödsfallet rapporteras in till olika register.

- Det  kommer under lång tid tyvärr att förekomma olika uppgifter. Det betyder inte att någon siffra är fel, utan helt enkelt att det finns olika rapporteringsvägar och kriterier. Egentligen är det först när pandemin är över som det går att få en gemensam och samlad bild, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Folkhälsomyndigheten redovisar i sin dagliga uppdatering dödsfall där covid-19 har bekräftats vid provtagning. I dessa siffror finns dock en viss eftersläpning eftersom det inte råder anmälningsskyldighet till smittskyddsläkaren vid dödsfall. Folkhälsomyndighetens register över bekräftade fall samkörs också regelbundet med befolkningsregistret för att identifiera avlidna. För Kalmar läns del innebar det att totalt 25 dödsfall redovisades vid fredagens uppdatering.

Socialstyrelsen redovisar statistik utifrån registreringar i dödsorsaksregistret. Statistiken grundar sig på de dödsorsaksintyg som läkare skriver. Denna statistik omfattar både dödsfall där provtagning skett och sådana som bygger på en klinisk bedömning av symtom. En läkare har tre veckor på sig att skicka in dödsorsaksintyg till registret. Fram till den 12 maj hade 31 dödsfall i Kalmar län registrerats med bekräftad eller misstänkt covid-19 som dödsorsak.

Region Kalmar län har tidigare haft som ambition att redovisa utifrån samma kriterier som Folkhälsomyndigheten. Det har dock visat sig svårare och svårare att säkerställa korrekta siffror. Därför övergår nu Region Kalmar län till att enbart redovisa antalet som avlidit på länets sjukhus i covid-19 och vid dödsfallet var folkbokförda i Kalmar län. På fredagsmorgonen rörde det sig om 18 personer.

Fram tills fredagsmorgonen hade 2006 personer testats vid det mikrobiologiska laboratoriet i Kalmar. Totalt har 244 länsbor konstaterats ha covid-19. På fredagen var totalt 38 personer inlagda på sjukhus i länet, varav två vårdades på intensivvårdsavdelning.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare
Kontakt sker via pressjouren 0480-84131

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet