Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Kampanjbild för Earth Hour: Släck för vår enda planet 26 mars kl 20:30
Nyhet 2022-03-25

Släck för vår enda planet #earthhour

Region Kalmar län arbetar för att minska utsläppen av koldioxid i såväl regionen som i egen verksamhet.

I samband med Earth Hour är det viktigt att berätta de insatser som görs i klimatfrågan.

Att släcka ljuset en timme gör kanske inte så stor inverkan på miljön, men det manifesterar det arbete som bedrivs resten av årets alla timmar inom Region Kalmar län. Region Kalmar län är en viktig aktör i den hållbara utvecklingen för hela regionen och ska verka för minskade utsläpp av klimatgaser, en effektivare energianvändning och ett växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling.

-Vi har ett ansvar att ligga i framkant och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och hälsosam grund för nästa generation. Klimatfrågan är angelägen och vi måste alla göra mer, säger Johanna Schelin, hållbarhetschef.

Många aktiviteter är genomförda i egen verksamhet. Region Kalmar län har minskat sina koldioxidutsläpp med ca 67 procent sedan 2012. Vi använder sedan flera år tillbaka förnyelsebar el och värme i egenägda fastigheter. Busstrafiken och särskilda persontransporter är numera helt fossilfria och våra verksamhets- och poolbilar blev helt fossilbränslefria vid årsskiftet. Vi har installerat 44 laddplatser för elbilar i vår verksamhet, och fler är på gång under närmaste åren. Vi klimatkompenserar och köper grönt flygbränsle för att reducera koldioxidutsläpp för våra flygresor.

- En hel del är gjort, men vi kan inte luta oss tillbaka.  Därför ser vi nu över vår klimatstrategi och höjer målsättningen då vi klarat uppsatta mål i förtid. Framtida utmaningar är många, bland annat omställning till fossilbränslefri ambulans och reservkraft, övergång till flergångsmaterial istället för engångsmaterial samt fortsätta med att minska vårt matsvinn, säger Johanna Schelin, hållbarhetschef.

Om Earth Hour

Earth Hour, som drivs av Världsnaturfonden WWF, är världens största miljömanifestation där människor, företag och organisationer över hela världen visar sitt engagemang för miljön genom att släcka ljuset under en timmes tid. Årets Earth Hour är lördagen den 26 mars mellan klockan 20:30 – 21:30.

Släck för vår enda planet – är uppmaningen från WWF under årets kampanj. #släckförvårendaplanet #earthhour

Uppdaterad 25 mars 2022 Lämna synpunkter på innehållet