Bild på app i mobiltelefon som larmat om ett hjärtstopp.
Pressmeddelande 2021-09-29

Sms-livräddare Region Kalmar län

I dag ansluter sig Region Kalmar län till Sms-livräddare, ett system som larmar frivilliga livräddare till platser för ett misstänkt hjärtstopp.

Vid hjärtstopp är tiden den allra viktigaste faktorn. En snabb insats på plats kan rädda liv. Därför införs tjänsten Sms-livräddare i länet med syftet att fler överlever hjärtstopp. Införandet sker i samarbete med SOS Alarm idag på World Heart Day.

Sms-livräddare är ett system där invånare utbildade i hjärt-lungräddning (HLR) kallas till hjärtstopp via en app på mobilen.

- När ett 112-samtal om misstänkt hjärtstopp kommer in till SOS Alarm skickas ett larm ut via appen Sms-livräddare till de frivilliga livräddare som befinner sig i närheten. Appen visar vägen till den som drabbats av hjärtstopp och till närmaste hjärtstartare, säger Lollo Olausson, projektledare sms-livräddare i Region Kalmar län.

Varje minut utan insats vid ett hjärtstopp minskar chansen till överlevnad med upp till tio procent. Snabbt larm, tidig hjärt-lungräddning och användande av hjärtstartare ökar möjligheten att överleva. Ett larm till sms-livräddare bidrar till att stärka kedjan som räddar liv tillsammans med ambulans och räddningstjänst. Många svenskar är utbildade i HLR. Det finns en stor potential att rekrytera fler frivilliga till tjänsten. Det finns två krav på användaren.

  • Användaren ska vara över 18 år
  • Användaren ska ha kunskap i HLR och man ansvarar själv för att skaffa dessa kunskaper

För frivilliga livräddare rekommenderas för närvarande att endast utföra kompressioner när det är svårt att bedöma om den drabbade har covid-19-smitta eller inte.

Uppdaterad 29 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet