Hand som håller ett av Kalmar länstrafiks resekort.
Pressmeddelande 2019-05-24

Sommarlovskort om kommunerna vill

Det blir möjligt för de kommuner som vill att erbjuda sina skolungdomar gratis sommarlovskort. Men kommunerna får själva stå för kostnaden.

Förra sommaren kunde landets sommarlovslediga ungdomar åka gratis med kollektivtrafiken genom att staten gick in och tog kostnaden. Tanken var att skolungdomar skulle kunna åka gratis under sommarlovet i tre år. Men i den budget som togs av riksdagen i december fanns ingen finansiering av sommarlovskorten för 2019.

Kollektivtrafiknämnden beslöt dock på fredagen att samtliga kommuner i länet som vill kan få köpa sommarlovskort till sina ungdomar till samma pris som inför sommaren 2018 – 492 kronor per kort. Kortet gäller för perioden 15 juni-15 augusti.

Hittills är det enbart Borgholms kommun som hört av sig till Kalmar länstrafik och vill teckna avtal.

Billigare åka buss i Kalmar

Från den 1 oktober kommer det att bli billigare för dem som har 30-dagarsperiod i Kalmar kommun. Kollektivtrafiknämnden godkände på fredagen ett avtal med Kalmar kommun där kommunen går in och betalar mellanskillnaden mellan det ordinarie priset och det subventionerade.

Redan i dag har Kalmar kommun en enhetstaxa på 730 kronor för vuxna och 550 kronor för ungdomar, vilket redan det är en subvention för dem som åker mer än en zon på sitt kort.

Det nya priset från 1 oktober blir 500 kronor för vuxna och 375 kronor för barn och ungdom/studerande.

Subventionen kostar Kalmar kommun cirka 3,3 miljoner kronor på helårsbasis.

Samtliga kommuner inom länet har rätt att sluta avtal om reducerat pris i sina respektive kommuner. Avtalet med Kalmar kommun är giltigt under en prövotid på ett år.

Trafikförändringar 17 juni

Den 17 juni kommer både busstrafiken och tågtrafiken att justeras till följd av för lågt resandeantal, men också på grund av kostnadsutvecklingen. Exempelvis kommer tågtrafiken på Bockabanan mellan Oskarshamn-Berga att upphöra och centrumlinjer i både Västervik och Oskarshamn att få färre turer på lördagar och Närtrafiken i Kalmar att minska.

Följande busslinjer berörs:

Linje 327 med 1-3 resenärer per tur dras in. Den tillkom när tåget drogs in mellan Hultsfred-Eksjö.

Linje 71 ändras då linje 327 dras in.

Linje 10, centrumlinjen i Västervik med 12-20 resande på lördagar, dras in lördagar.

Linje 710, centrumlinjen i Västervik med 12-20 resande på lördagar dras in.

Linjerna 133/134/135. Vissa turer mot Xylem slås samman eller tas bort på grund av lågt resande.

Linje 155. Kvällsturer Oskarshamn-Högsby.

Linje 159. Tidig morgontur Berga-Högsby.

Linje 164. Linjen körs på ett omlopp lördag-söndag Mönsterås-Blomstermåla. Linjen matar till Kustpilen i Blomstermåla, men resealternativ finns med 160/163 via Ålem E22.

Linjerna 421och 422. Närtrafik Kalmar stad. Konsekvensen blir att de som har svårt att ta sig ut till övriga stadstrafiken får det sämre, påverkar ungefär 40-50 resande per lördag.

Linje 404. Kalmar-Färjestaden. Utglesning vardagar 9-14 och helger. Resmöjligheter finns med linje 105.

Linje 105 Flyttat från 404.

Övriga linjer som påverkas är de i södra länet med under 5 resande per tur. I Närtrafiken dras en resmöjlighet per dag in. I dag finns det 3-4 möjligheter att resa.

M och KD ville inte ha några förändringar av närtrafiken och reserverade sig på dessa punkter mot beslutet. Också SD reserverade sig till förmån för oförändrad närtrafik.

De beslutade förändringarna kommer att utvärderas inom ett år.

Expresstrafik Oskarshamn - Norrköping

Från den 17 juni blir det expresstrafik mellan Oskarshamn och Norrköping, med möjlighet att åka vidare med tåg till Stockholm. Det blir en daglig tur på morgonen som också tar upp passagerare i Västervik, Gamleby och Söderköping. På kvällen går bussen tillbaka till Oskarshamn.

Expresstrafiken som kollektivtrafiknämnden beslutade om är ett test för att se om en framtida mer omfattande trafik med buss från Oskarshamn och norrut är möjlig.

Nytt biljettsystem för Kalmar länstrafik

Kollektivtrafiknämnden säger för sin del ja till att Kalmar länstrafik får investera upp till 35 miljoner kronor i ett nytt biljettsystem som kommer att börja användas från december i år. Bakgrunden är dels att avtalet för det nuvarande systemet går ut under 2020, dels att det nuvarande inte kan möta de nya kraven på moderna tekniska lösningar. Med ett nytt system beräknas de årliga driftskostnaderna minska med fem miljoner kronor. Systemet har tagits fram i ett gemensamt projekt med Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar och Region Kronoberg.

I samband med det nya biljettsystemet kommer inte ”Reskassa” att finnas kvar som betalmedel eller begrepp. Istället införs betalning i mobil app. Vid köp av biljetter i appen blir rabatten fem-tio procent beroende på om man åker ensam eller i grupp.

Både investeringen i biljettsystem och den nya prislistan för köp i mobil app går vidare för slutligt beslut i regionfullmäktige.

Medborgarförslag

När ett nytt biljett- och betalsystem införs nästa år kan det bli aktuellt att styra begränsningarna i seniorkortet till vissa dagar. Det svaret ges av kollektivtrafiknämnden på ett medborgarförslag om att seniorkortet inte ska ha några begränsningar på lördagar och söndagar. Seniorkortet gäller i dag under lågtrafiktid.

Det är inte ekonomiskt försvarbart att genomföra en förändring av busstrafiken i städerna under löpande avtalsperiod så att det blir möjligt att ta med sig cykel. Det svaret ges på ett medborgarförslag om att länets samtliga bussa ska vara utformade så att de resande själva kan lyfta ombord sina cyklar och ta med dem på resan. I de bussar som används för regiontrafik och landsbygdstrafik finns möjlighet för resenärer att ta med cyklar. I stadstrafik går det däremot inte. Vid nästa upphandling 2027 ska medborgarförslaget beaktas.

Att höja milersättningen och ta bort egenavgiften för sjukresor i egen bil skulle innebära en stor kostnadsökning för Region Kalmar län. Det skulle röra sig om upp till 35 procent ökning av kostnaderna för sjukresor med egen bil. Det svaret ges på ett medborgarförslag med det önskemålet.

Samtliga medborgarförslag går vidare till regionfullmäktige för avgörande.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet