En kvinna tittar fram mellan böcker i en bokhylla.
Pressmeddelande 2021-09-01

Språkcafé online fortsätter under hösten

Vårens satsning på digitalt språkcafé får en fortsättning med 16 nya tillfällen under hösten.

Under våren genomförde Region Kalmar län i samarbete med biblioteken i länet och den ideella föreningen Kompis Sverige Språkcafé online via videomöten för nyanlända.

Målet med satsningen är att bidra till språkinlärning och etablering och Språkcafé online främjar läsning och bildning. Att det är digitalt skapar likvärdighet oavsett var man bor i länet vilket i sig bidrar till den demokratiska samhällsutvecklingen.

Under coronapandemin har det blivit tydligt att behovet av möten mellan människor för att få träna svenska bara växt. Detta samtidigt som allt fler fysiska mötesplatser varit tvungna att stänga. Kompis Sverige tog då fram ett koncept av Språkcafé online för att kunna möta detta behov och ge biblioteken en möjlighet att fortsätta vara denna viktiga mötesplats, fast numera online.

Under vårens elva tillfällen deltog 144 deltagare i åldern 25-51 år varav cirka två tredjedelar var nyanlända. 93 procent av deltagarna uppgav att de förbättrade sin svenska tack vare Språkcafé Online och 86 procent lärde sig nya ord.

Under hösten arrangeras 16 nya veckoträffar med start den 2 september. De som vill öva svenska eller lära ut svenska och samtidigt bidra till integration på ett enkelt och roligt sätt kan anmäla sig här: http://kompissverige.se/kalmar/

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet