Pressmeddelande 2020-09-28

Start för antikroppstester för covid-19

Från tisdagen 29 september kommer det att gå att ta antikroppstest för covid-19 vid hälsocentralerna i Kalmar län.

Antikroppstestet är ett blodprov som tas för att konstatera om man haft covid-19 eller inte. Liksom vid egenprovtagning vid sjukdomssymtom för covid-19 bokar man tid på 1177.se med hjälp av e-legitimation. Inom sju dagar kommer man att ha svar på testet.

För anställda inom Region Kalmar län och för vård- och omsorgspersonal inom länets kommuner kommer testet att vara kostnadsfritt. För allmänheten kommer en egenavgift på 200 kronor att tas ut.

Om ett test visar att man har antikroppar mot det coronavirus som orsakar covid-19 har man med största sannolikhet också haft sjukdomen. Det innebär en minskad risk att bli smittad igen och att föra smittan vidare. Med nuvarande kunskap bedöms det att man har ett skydd på sex månader från det att man fått testresultatet. Har man antikroppar har man också större möjlighet att träffa andra personer, även de som tillhör riskgrupper, men man måste även fortsättningsvis följa de rekommendationer som finns.

- Tider kommer att släppas kontinuerligt till de offentliga och privata mottagningarna inom Hälsoval Kalmar län, så att det ska finnas möjlighet att boka in sig på en lämplig tid. säger samordnare Andreas Delphin vid regionstabens enhet för samordning hälso- och sjukvård.

De senaste veckorna har antalet smittade i covid-19 legat på en låg nivå trots omfattande egenprovtagning.

- Det är viktigt att man testar sig med ett PCR-prov när man har symtom. Dels för att vi då kan upptäcka ett eventuellt klusterutbrott snabbt och kan börja smittspårning, dels för den enskilde som kan få ett besked som gör det möjligt att gå tillbaka till jobbet, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Trycket på sjukvården har stadigt minskat från mitten av juli. Sedan drygt två månader tillbaka har inte någon patient med covid-19 behövt intensivvård och antalet patienter med covid-19 på länets sjukhus har under september månad pendlat mellan 0-2 dagligen.

- Det har gjort att vi nu kan fokusera på att planera och genomföra uppskjutna behandlingar och operationer, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Mer information

Andreas Delphin, samordnare, regionstaben.

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare.

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Kontakt med samtliga sker genom pressjouren 0480-841 31.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet