Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Par som vandrar i naturen.
Pressmeddelande 2022-09-08

Start för screening av tarmcancer

Region Kalmar län startar nu provtagning för att tidigt upptäcka och förebygga tjock- och ändtarmscancer bland 60-74-åringar i länet.

Först ut blir de som är födda 1960 och 1962 som med start nästa vecka kommer att få ett brev med erbjudande att lämna ett avföringsprov för analys. Brevet innehåller en instruktion, en provtub och ett svarskuvert. Provet görs hemma och skickas sedan in för analys. Provtagningen är gratis och invånaren har sex månader på sig att skicka in sitt svar.

Om provet visar att det finns osynligt blod i avföringen kan det vara ett tidigt tecken på cancer i tjocktarm eller ändtarm. Dessa personer kommer då att kallas till Länssjukhuset i Kalmar eller Västerviks sjukhus för utökad undersökning med koloskopi där tarmen granskas med hjälp av en kamera.

Totalt handlar det om drygt 6 000 personer som kommer att få brev fram tills jul. Utifrån statistik från andra regioner beräknas ungefär två procent av de som genomför provtagningen att behöva kallas för en koloskopiundersökning.

Programmet kommer att byggas på stegvis och när det är full utbyggt till 2026 kommer alla personer i länet i åldern 60-74 år att erbjudas provtagning vartannat år.

– Varje år diagnosticeras omkring 170 personer i Kalmar län med cancer i tjock- eller ändtarm. Överlevnaden efter fem år är cirka 70 procent. Screeningen syftar till både att upptäcka cancer i ett tidigare stadie, för att på så sätt slippa omfattande operationer och tuff cellgiftsbehandling, men även till att förebygga uppkomsten av cancer. Vid tidig upptäckt är prognosen mycket bättre, säger Johan Berggren, överläkare och samordnare för tarmcancerscreeningen i Region Kalmar län.

Han understryker samtidigt vikten av att omgående söka vård om man själv upptäcker blod i avföringen, särskilt vid samtidigt ändrade avföringsvanorna.

Det är Regionalt cancercentrum i Stockholm som ansvarar för den allmänna provtagningen och skickar ut provtagningsmaterial till invånarna. Vid provsvar som kräver ytterligare utredning tar sedan länets endoskopienheter i Västervik och Kalmar vid och erbjuder patienten koloskopiundersökning.

– Både i Kalmar och Västervik har vi förberett oss och förstärkt bemanning utifrån den beräknade ökningen av antalet undersökningar. Vi ingår även i det nationella stödet och kan därigenom erbjuda samma omhändertagande av prover och hantering som resten av Sverige, säger Johan Berggren.

Fakta/Tjock- och ändtarmscancer

Cancer i tjock- eller ändtarmen är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. I en rapport från Regionalt cancercentrum bedöms att en allmän provtagning minskar risken att dö i tjock- eller ändtarmscancer med minst 15 procent och att ungefär 300 liv årligen kan räddas i Sverige. Hittas cancern tidigt, går den nämligen nästan alltid att bota.

Mer information

Johan Berggren, överläkare på kirurgkliniken på Länssjukhuset i Kalmar och samordnare för tarmcancerscreening i regionen, tillgänglig för medierna kl 13.00-15.00              
0480-44 88 49

Uppdaterad 3 augusti 2023 Lämna synpunkter på innehållet