Positivt leende och glädje.
Pressmeddelande 2020-04-14

Stöd för omställning av kulturverksamhet

Från och med onsdagen 15 april går det att söka kulturprojektmedel från Region Kalmar län för omställning av verksamheten på grund av covid-19-pandemin.

Stödet riktar sig till ideella organisationer, föreningar samt studieförbund och gäller enbart insatser utanför ordinarie verksamhet och ska vara begränsade i tid, ekonomi och arbetsinsats. Det kan exempelvis handla om att köpa externa tjänster för att ställa om befintlig verksamhet för att utveckla nya erbjudanden, skapa nya mötesplatser eller att erbjuda sin verksamhet på ett nytt sätt.

Projektbidraget kan beviljas upp till 90 procent av totalkostnaden, dock högst 50 000 kronor. Bidraget går att söka från 15 april till 31 maj och beslut fattas löpande. Projekten kan sedan starta omgående efter beslut och redovisas senast 30 november.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet