Streetart, stor fjäril målad på en av byggnaderna på Västerviks sjukhus.
Pressmeddelande 2020-04-01

Stöd till länets kulturliv

För att länets kulturliv ska kunna hantera situationen kring covid-19, erbjuder Region Kalmar län flera olika stödinsatser.

Kalmar läns kulturliv påverkas allvarligt till följd av krisen som uppstått som en följd av det nya coronaviruset. Region Kalmar län ger redan extra stöd till företag även inom kulturella och kreativa näringar. Det handlar till exempel om extra stöd till extern rådgivning, jourhavande företagslotsar och förhöjt konsultstöd för omställning.

Region Kalmar län har också tagit fram en skrivelse till Statens kulturråd om fördelningen av de 500 miljoner kronor som har tagits fram nationellt som ett första stödpaket till kulturen. Regionen påpekar vikten av att myndigheten för en dialog med regionerna för att medlen ska nå rätt mottagare i syfte att säkerställa de nationella och regionala kulturpolitiska målen.

- Vi gör vad vi kan för att stötta kulturen i Kalmar län och hjälper till i relationen mellan länets kultur och de nationella stödinsatserna. En del i detta är just den dialog vi har med Kulturrådet om hur det här första stödpaketet ska fördelas, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

Region Kalmar län har även en nära dialog med länets kommuner och kulturinstitutioner och följer utvecklingen för att få en överblick och för att kunna agera utifrån de konsekvenser som drabbar kulturlivet.

- För tillfället kartlägger vi vilka behov som finns regionalt och kommunalt, om hur kulturlivet påverkas, både föreningsliv, företag och regionala kulturverksamheter. Kulturen är starkt kopplad till besöksnäringen och en viktig del i människors liv i dessa tider, säger Helena Nilsson.

Regionens kulturprojektmedel kommer att omdirigeras så att medel riktas exempelvis till omställning. Det kan handla om hur man kan leverera och distribuera sitt erbjudande digitalt eller på annat sätt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det kan också gälla stöd till förstudier, strategi och planering eller organisationsutveckling.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet