Sedlar
Pressmeddelande 2020-03-26

Stödpaket till länets näringsliv

Region Kalmar län kommer att erbjuda företag i länet flera olika stödinsatser för att hantera situationen kring covid-19.

Vid ett möte med Tillväxtforum i länet förra veckan framkom att också näringslivet i Kalmar län påverkas allvarligt till följd av krisen som uppstått som en följd av det nya coronaviruset. Inte minst gäller det besöksnäringen.

- Regeringen har kommit med en rad åtgärder för att underlätta för näringslivet att klara krisen. Inom Region Kalmar län har vi gått igenom vad vi kan göra utifrån de regelverk vi har, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

Totalt finns 30 miljoner kronor tillgängliga för projekt- och företagsstöd som på olika sätt kan nyttjas för insatser med koppling till covid-19. De insatser som presidiet för regionala utvecklingsnämnden beslutade om på torsdagen är följande:

  • Hemsändningsbidraget utökas så att det också gruppen över 70 år kan beviljas hemsändning från sin kommun. 70+ tillhör en av de utpekade riskgrupperna för covid-19. I ett första steg gäller det utökade hemsändningsbidraget till och med 1 maj.
  • Omställningscheck till besöksnäringen och de kulturella och kreativa näringarna. Stödet innebär ett bidrag på 90 procent om man anlitar extern kompetens för att utveckla nya erbjudande eller tjänster för att öka företagets konkurrenskraft. Stödet gäller till 1 juli och omfattar ett bidrag på maximalt 100 000 kronor.
  • Mikrostöd är ett komplement till omställningschecken och kan sökas på maximalt 30 000 kronor för inköp av maskiner och inventarier för ett sammanlagt värde på 60 000 kronor.
  • Stöd för att utveckla en digital beställningsfunktion av dagligvaror för mindre butiker på landsbygden. Det handlar om att skapa en enkel funktion för handlare som i dag inte tar emot digitala beställningar.
  • Jourhavande företagslots – ett nätverk av personer i länets kommuner och på Region Kalmar län som kan erbjuda hjälp att hitta bland tillgängliga stödpaket och annan information.
  • Enkelt ekonomiskt stöd till små företag för att kunna köpa tjänster med koppling till situationen kring covid-19. Det kan gälla juridisk eller ekonomisk rådgivning.

- De här insatserna ska ses som ett första steg, det kan komma fler åtgärder, säger Helena Nilsson.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet