Anna Norrenge och Anne-Lie Gustafsson har tagit emot Vitalisstipendiet.
Pressmeddelande 2021-05-18

Stödprogram fick Vitalis-stipendium

Sjukskrivningskollen - ett digitalt stödprogram för sjukskrivna patienter tilldelades på tisdagens Sveriges största stipendium inom digitalisering och ehälsa.

I motiveringen pekar Vitalisjuryn på att processledaren Anne-Lie Gustafsson vid Region Kalmar län – som står bakom ehälsoapplikationen Sjukskrivningskollen - tagit sig an en fråga som är mångfacetterad och svår, men där vinsten för både samhälle och individ är uppenbar.

”Lösningen syftar till att förbättra sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen med målet att möjliggöra återgång till arbete, samt underlätta och stödja koordinering och kommunikation mellan patient och hälso- och sjukvården.

Potentialen är stor och flera regioner har redan påbörjat arbetet att implementera lösningen.

För en innovation som sätter fingret på en högaktuell fråga och ett stort behov, samt bidrar till bättre livskvalitet för en stor grupp ofta förbisedda personer - Vitalis stipendium 2021 går till Anne-Lie Gustafsson i Region Kalmar län, för ehälsoapplikationen Sjukskrivningkollen!”

Stipendiet som på 50 000 kronor kommer att användas till att översätta programmet till fler språk och för att få programmet uppläst för dem som inte orkar/kan ta till sig att läsa själva. Programmet ska också utvärderas av Linnéuniversitetet under hösten.

- Bara att bli nominerad var otroligt stort. Tänk att vi nu har vunnit. Jag är så glad och stolt över oss som tillsammans har åstadkommit detta. Det har behövts olika kompetenser och erfarenheter för att lyckas. Vår drivkraft har varit att kunna stärka sjukskrivna patienters delaktighet i en aktiv sjukskrivning, säger Anne-Lie Gustafsson.

Förutom Anne-Lie Gustafsson som kläckte idén och är processledare har ytterligare tre personer varit delaktiga i att programmet blivit till: Anna Norrenge interaktionsdesigner på regionstab kommunikation och sjuksköterskorna Lill Gunnarsson, Ljungbyholms hälsocentral och Lena Olsson, Stora Trädgårdsgatans hälsocentral.

Flera hälsocentraler använder i dag Sjukskrivningskollen och under året ska programmet breddas till hela regionen.

Mer information

Anne-Lie Gustafsson, processledare försäkringsmedicin                           
070-352 49 22

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet