Pressmeddelande 2021-04-28

Stödprogram nominerat till Vitalis-stipendium

Det digitala stödprogrammet för sjukskrivna patienter är nominerat till ett av Sveriges största stipendium inom digitalisering och ehälsa.

Det var Anne-Lie Gustafsson, processledare för försäkringsmedicin, som fick idén till programmet redan 2016. Nu sprids programmet till sex andra regioner, och fler visar intresse.

- Vården har länge efterfrågat verktyg för att individen ska bli mer delaktig i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Sjukskrivningskollen gör det möjligt skapa en tidig kontakt med patienten, och låta patienten vara delaktig hela vägen tillbaka till arbete och vardag, säger Anne-Lie Gustafsson

Programmet nås via plattformen Stöd och behandling inom 1177:s e-tjänster. Programmet har skapats av Region Kalmar län.

- Programmet är utvecklat utifrån användarens perspektiv. Just det tror jag är en av framgångsfaktorerna. Vi har haft både patienter och rehabiliteringskoordinatorer involverade i uppbyggnaden för att hitta ett upplägg som verkligen fungerar för den som är sjukskriven, säger Anna Norrenge, interaktionsdesigner på regionstab kommunikation.

Flera hälsocentraler använder i dag Sjukskrivningskollen och under året ska programmet breddas till hela regionen. På Norrlidens hälsocentral har man varit igång sedan i februari.

- Sjukskrivningskollen ger mig en regelbunden kontakt med patienten. Både patient och även vi som enhet blir mer aktiva i rehabiliteringsprocessen. Vi kan tidigt se behov av trepartsamtal eller stödjande samtal. Från patienterna har det bara varit positiva reaktioner, säger Emma Hallén, rehabiliteringskoordinator på Norrlidens hälsocentral där systemet använts sedan i februari.

I mitten av maj är det klart vem eller vilka som får Vitalis-stipendiet.

Mer information

Anne-Lie Gustafsson, processledare försäkringsmedicin
070-352 49 22

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet