Pressmeddelande 2019-06-05

Sydsvenska regioner samarbetar för att nå nationella bredbandsmål

Regionsamverkan Sydsverige, där Region Kalmar län ingår, har tecknat ett samverkansavtal med IP-Only.

Avtalet ska få bredbandsutbyggnaden att ta nya steg och även nå glesbygden.

Syftet med samarbetet är att ta ett samlat grepp för att påskynda bredbandsutbyggnaden och nå alla invånare och företagare i regionen med snabbt och robust bredband. Initiativet består av två delar, där det första fokuserar på bredbandsutbyggnad till glesbygden, den andra delen handlar om att skapa en sydsvensk digital arena som ger samhällsnytta för invånare och företag.

- Vi ser fram emot en bra samverkan i Sydsverige och ser stora fördelar med att arbeta med bredband och digitalisering i en större geografi. Det blir en tillgång för våra medborgare, företag och vår region, säger Anders Henriksson (S), regionstyrelsens ordförande i Kalmar län.

Regeringen har i de rikstäckande bredbandsmålen slagit fast att tillgång till bredband är en grundförutsättning för att samhället ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. Efter ett par expansiva år har utbyggnadstakten av bredband bromsats in i Sydsverige. Tätorterna är i stort sett utbyggda, men det som återstår är fragmenterade områden oftast i gles bebyggelse som är kostsamma och inte har tillräckligt bra marginaler för att motivera ytterligare investeringar.

Genom ett samarbete med IP-Only vill Regionsamverkan Sydsverige öka förutsättningarna för att kunna ta vara på möjligheterna med digitaliseringen och leverans av samhällstjänster.

- Vi vill skynda på utbyggnaden av bredbandsnätet eftersom det är viktigt inte minst för den offentliga servicen. Regionernas hälso- och sjukvård bygger på att vi lätt kan nå alla. Med bredband kan hemsjukvården fungera bättre för patienterna. Samma sak gäller kommunernas service, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige. 

- Initialt går vårt uppdrag ut på att samla samtliga aktörer som verkar i de aktuella regionerna, och tillsammans med Regionsamverkan Sydsverige, skapa en gemensam handlingsplan för hur vi kan täcka de vita fläckarna som ännu inte har tillgång till snabbt och framtidssäkert bredband, säger Frida Westerberg, VD på IP-Only.

Målsättningen är att alla ska få erbjudande om bredband, att de som får efteranslutningserbjudande ska anta erbjudandet och att få alla att bli digitalt aktiva.

Kontaktpersoner

Peter J Olsson 
Regionsamverkan Sydsverige / Region Skåne
Telefon 070-448 71 70
e-post

Niclas Kamhill
Presschef IP-Only
Telefon 070-870 00 60
e-post                                                                           

För frågor och ytterligare information angående Kalmar län, vänligen kontakta :

Magnus Hammarstedt
Bredbandskoordinator
Telefon 0480-44 83 71
e-post

Om Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne kring infrastruktur, kollektivtrafik, kultur, arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt bredband och digitalisering. Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende.

Om IP-Only

IP-Only är norra Europas ledande leverantör av nätverksinfrastruktur och nätnära tjänster. Med utgångspunkt i vårt stabila fibernät utvecklar vi produkter och lösningar som kopplar upp och ihop Sverige och Norden med all världens möjligheter.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet