Forskningsillustration DNA-sträng och kvinna
Nyhet 2020-09-29

Thomas Schön tillträder som professor

Torsdagen den 1 oktober tillträder överläkare Thomas Schön vid Länssjukhuset i Kalmar som professor i infektionsmedicin vid Linköpings universitet.

Thomas Schön kominerar professuren med en överläkartjänst vid infektionsklinikerna i Kalmar och Östergötland.

Thomas Schöns forskning är främst inriktad mot tuberkulos som orsakar cirka 10 miljoner nya fall per år varav omkring 1 miljon avlider. Immunförsvaret, bakteriella resistensmekanismer mot behandling och antibiotikadosering är viktiga faktorer som dels avgör vilka som blir sjuka och inte, men också hur framgångsrik behandlingen blir.

Flera av Thomas Schöns forskningsprojekt både i Sverige och Etiopien rör individualiserad behandling och förbättrad diagnostik vid tuberkulos och andra infektionssjukdomar, i syfte att förbättra immunförsvarets motståndskraft och effektivisera behandlingen.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet