Äldre par vid ett bord
Pressmeddelande 2021-10-25

Tidbokning för årets influensavaccination

I dag öppnar tidbokning för vaccination mot årets säsongsinfluensa.

För dem som tillhör en riskgrupp startar vaccinationerna den 9 november, men det går att boka tid redan nu. För övrig allmänhet är vaccinationsstarten den 6 december.

Bokning till samtliga regionens hälsocentraler och de privata mottagningarna Husläkarcentrum och Slottsfjärden i Kalmar och Astrakanen i Nybro och Emmaboda sker på 1177.se eller så går det att ringa 0480-844 44. Övriga privata läkarmottagningar inom Hälsoval Kalmar län kommer att ha drop-in. Listade vid dessa mottagningar kan hitta mer information på respektive mottagnings webbplats.

Fram till och med vecka 46 erbjuds personer följande grupper vaccination:

 • personer över 65 år och äldre,
 • gravida efter graviditetsvecka 16,
 • personer med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom,
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma,
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder),
  - kronisk lever- eller njursvikt,
  - diabetes mellitus,
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling,
 • hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

För den som tillhör en riskgrupp är det av särskild betydelse att vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Om man trots vaccination insjuknar i influensa blir sjukdomsförloppet ofta mildare. Influensavaccinet ger inget skydd mot covid-19.

Vecka 47 och 48 erbjuds personal inom vården och omsorgen vaccination. Övrig allmänhet erbjuds vaccination från 6 december.

Vaccinet som upphandlats innehåller den sammansättning WHO rekommenderat inför säsongen och antalet doser uppskattas vara tillräckliga till alla som behöver. Vaccinet mot säsongsinfluensa är ett väl beprövat vaccin och allvarliga biverkningar är mycket sällsynta.

- Med stigande ålder försämras immunförsvaret och skyddet mot influensa avtar. Även den som annars känner sig frisk kan bli svårt sjuk och få följdsjukdomar som lunginflammation och andningssvikt. Det kan ta lång tid att återhämta sig. Därför är det så viktigt att de grupper som riskerar att bli svårare sjuka i influensa vaccinerar sig, säger smittskyddsläkare Staffan Sylvan.

För dem som ingår i en riskgrupp är vaccinationen kostnadsfri.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa att vaccinera sig. Arbetsgivaren beslutar om vaccinationen ska vara kostnadsfri.

För allmänheten i övrigt kostar det 160 kronor att vaccinera sig.

Mer information

Staffan Sylvan, t f smittskyddsläkare, kontakt genom pressjouren              
0480-841 31                      

 

Uppdaterad 11 februari 2022 Lämna synpunkter på innehållet