Hanna, folkhälsoutvecklare och Chris Landergren Folkhälsochef tillsammans med Carolina Klüft, verksamhetschef Generation Pep
Nyhet 2020-10-09

Tillsammans för barns hälsa med Generation Pep

Generation Pep och verksamhetschef Carolina Klüft välkomnades idag till länet för digitalt möte och rundabordsamtal om hur vi kan främja barn och ungas hälsa.

- Ett av vårt viktigaste uppdrag är att främja hälsa och förhindra sjukdomar. Vårt förebyggande folkhälsoarbete prioriterar insatser för barn och unga, där vi har som mål att öka fysisk aktivitet och minska stillasittandet, men det är viktigt att utveckla våra samverkansarenor och kraftsamla tillsammans, inledde Ingeborg Eriksson, regiondirektör. 

Omkring ett 40-tal personer från länsstyrelsen, regionen, kommunerna och föreningslivet deltog under Generation Peps besök i Kalmar.

Sedan många år har regionen arbetat med olika insatser inom rörelse, munhälsa/kost och tobak tillsammans med kommun, skola och föreningsliv.
Region Kalmar län anslöt sig som "Peppare" i Generation Peps nätverk 2019 som första region.

-Vi vet att fysiska aktiviteten hos barn och unga i länet är låg, men i snitt med riket. Fysiska aktiviteten minskar i högstadiet hos framförallt flickor. Övervikt och fetma ökar hos barn, såväl i länet som i riket, oroande redan från 4-års ålder, säger Chris Landergren, folkhälsochef.

Efter en gemensam workshop om fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor enades deltagarna om ett första steg för att komma framåt för en mer jämlik hälsa hos barn och unga. Under eftermiddagen besöktes Tullbroskolan och Fritidskanalen i Kalmar för rastaktiviteter. Skolan berättade om bland annat om "Kom igång-satsningen" kring ökad rörelse under skol- och fritid, som genomförts i samarbete mellan region, kommun, skola och föreningsliv.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet