Dekorbild
Pressmeddelande 2020-03-20

Tionde bekräftade fallet av covid-19 i länet

På fredagen konstaterades att en 80-årig man smittats av det nya coronaviruset.

Mannen har lindriga symtom och efter bedömning på Länssjukhuset i Kalmar kunde han skrivas ut för vård i hemmet, men med förhållningsregler.

- Ett flertal av de som insjuknat de senaste dagarna är en bit över 70 år. Det visar hur viktigt det är att de som är i denna åldersgrupp just nu begränsar sina sociala kontakter. Högre ålder innebär ökad risk för svår sjukdom och behov av sjukhusvård. Är man över 70 tillhör man faktiskt en riskgrupp, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Under den gånga veckan har kontaktspårning skett för att se om fler kan ha smittats. Minst tre personer med milda symptom som kan vara förenliga med covid-19 har identifierats. Ingen av dem kommer dock att provtas då de inte är i behov av sjukhusvård utan kan vårda sig själva i hemmet. Däremot har de fått förhållningsregler av infektionsläkare att hålla sig hemma och inte träffa andra personer förrän de känt sig friska i minst två dygn.

- Det går inte att utesluta att den pågående kontaktspårningen kommer att leda till att vi upptäcker fler personer som har eller har haft symtom som tyder på covid-19, säger Lisa Labbé Sandelin.

För att minska risken att patienter på akutmottagningar kan bli smittade av det nya coronaviruset kommer särskilda bedömningstält att sättas upp utanför akutmottagningarna vid länets sjukhus.

I tälten görs en första bedömning om man lider av luftvägsinfektion eller inte.

- Alla patienter kommer att tas om hand. Men det är viktigt att vi tidigt kan identifiera dem som har en luftvägsinfektion så att de inte blandas med andra patienter innan de kommer in på själva akutmottagningen, allt för att undvika smittspridning, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Behovet av så kallade triagetält är i dagsläget högst vid Länssjukhuset i Kalmar, men tanken är att liknande tält ska sättas upp i Västervik och eventuellt i Oskarshamn.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Kontakt sker via pressjouren
0480-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet