Pojke går på en buss.
Pressmeddelande 2020-03-11

Trafikupphandling klar för Emmaboda

Skoltrafiken i Emmaboda kommun har tilldelats företaget Trossö Buss.

Upphandlingen omfattar helt eller delvis linjelagd skolskjuts, anropstyrd närtrafik och anropsstyrda serviceresor.

Våren 2019 fick Kalmar länstrafik beskedet att en av de upphandlade entreprenörerna inte hade ekonomiska möjligheter att fullfölja sitt åtagande. För att fortsatt kunna bedriva kollektivtrafik i området utfördes en direktupphandling med det företag som hamnat på andra plats i den tidigare upphandlingen. Direktupphandlingen skrevs på ett år och gäller till och med den 31 juli 2020.

Under hösten 2019 påbörjades arbetet med en ny trafikupphandling för perioden 1 augusti 2020 till och med 2027. Totalt visade fem företag intresse varav fyra inkom med anbud. Värdet på upphandlingen är 56 miljoner kronor och omfattar 12 befintliga fordon.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet