Pressmeddelande 2021-01-08

Tuffaste veckan för sjukvården hittills

Den gångna veckan har varit den mest påfrestande för sjukvården i Kalmar län under den snart årslånga pandemin. Pressträffen startar 13.00 och direktsänds här.

Större delen av veckan har mer än 50 personer dagligen vårdats för covid-19 vid länets sjukhus. Antalet personer som intensivvårdats i respirator har också ökat.

- Vi har en ökad belastning och jobbar nu för att frigöra resurser och öppna upp fler vårdplatser för covid-19-patienter. Det kommer att påverka icke-akuta operationer och mottagningsbesök vid alla tre sjukhusen. Samtidigt strävar vi efter att minimera de negativa effekterna så långt det går, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Region Kalmar län har under en tid haft möjlighet att ta emot och vårda patienter från andra regioner med en betydligt större belastning än Region Kalmar län och det kommer regionen att fortsätta med.

- Det känns väldigt bra att vi kan hjälpas åt nationellt och vi kommer att fortsätta att ställa upp så länge vi har möjlighet. Vi har dock under den gångna veckan sett ett ökat behov av intensivvård och behöver öka antalet vårdplatser även där.

På fredagen vårdades 53 personer för covid-19 vid länets sjukhus. 9 av dessa var inlagda på intensivvårdsavdelning och 8 fick andningshjälp av respirator. 4 av patienterna som vårdas i regionen kommer från andra regioner.

Sedan pandemin startade har drygt 600 personer vårdats för covid-19 vid länets sjukhus, totalt har 75 personer avlidit på sjukhus med covid-19, två av dessa kommer från andra regioner som fått vård i Kalmar län.

Fortfarande är smittspridningen omfattade i Kalmar län och någon avmattning märks ännu inte. Av den anledningen har också smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin rekommenderat länets kommuner att högstadieundervisningen i den mån det är möjligt ska ske på distans fram till 24 januari.

- Det finns en stor risk att smittspridningen ökar ytterligare när folk kommer tillbaka till arbetsplatser och skolor efter helgerna. Därför gäller det nu att verkligen undvika alla onödiga kontakter med andra. Följ råden; stanna hemma vid minsta symtom, jobba hemma om du har möjlighet till det, tvätta händerna ofta och håll avstånd, säger Lisa Labbé Sandelin.

Under veckan har vaccinationerna i länet tagit fart ute i kommunerna. Hittills har 1 876 personer vaccinerats i länet sedan starten i mellandagarna. Nästa vecka planeras ytterligare 2 300 doser att fördelas till de som omfattas av den första prioriteringsgruppen. Det gäller förutom brukare på särskilt boende, personer med särskild service för vuxna inom LSS, personer med personlig assistans, personer som i sitt boende har hemtjänst eller hemsjukvård, hushållskontakter till dessa personer och personal inom dessa verksamheter.

- Från vecka 3 med start den 18 januari kommer också personal inom sjukvården som har nära kontakt med covidsjuka att vaccineras för att minska risken att personal insjuknar och att det blir störningar i sjukvården. Det gäller exempelvis personal inom intensivvården, säger vaccinsamordnare Marie Ragnarsson.

Mer information

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet