Pressmeddelande 2021-06-17

Två doser bästa skydd mot deltavarianten

Även om inga fall ännu upptäckts av deltavarianten av covid-19 i Kalmar län ser smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin det som en uppenbar risk.

- Vi ökar nu ambitionsnivån ytterligare i vår smittspårning för att snabbt kunna stoppa smitta kring varje bekräftat fall, oavsett vilken variant det rör sig om, säger hon.

Deltavarianten – tidigare benämnd som den indiska mutationen av covid-19 – anses nu av Folkhälsomyndigheten ha nått samhällsspridning. I dagsläget har smittskyddsåtgärder vidtagits i Blekinge och Värmland som har flest fall i förhållande till sin befolkning.

- Skulle deltavarianten få fäste även i vårt län kan det återigen bli aktuellt med regionala rekommendationer även hos oss, säger Lisa Labbé Sandelin.

Hennes uppmaning är att inte avstå från den andra dosen vaccin. En person som är fullt vaccinerad har ett gott skydd mot deltavarianten.

De senaste veckorna har antalet konstaterade covid-19-fall konstant minskat i länet men de fall som upptäckts är i stor omfattning i den yngre åldersgruppen – grundskola, gymnasium och högskola. Det finns en oro bland många arbetsgivare när denna grupp – som är ovaccinerad – kommer ut för att sommarjobba. Risken för spridning av deltavarianten är dessutom större bland dem som ännu inte är vaccinerade, det vill säga främst barn, ungdomar och unga vuxna. De kommande veckorna kommer också omfattningen av smittspridning i samband med skolavslutningar och studentfester att visa sig.

- Det har förekommit oroväckande stora privata arrangemang med upp emot 90 deltagare, men även skolor som haft väldigt stora sammankomster. Jag vill påminna om att under hela juni månad ska vi fortsatt bara umgås i en mindre krets, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Vaccinationskampanjen fortsätter med oförminskad intensitet. I dagsläget har över 200 000 doser vaccin getts i Kalmar län.

- Vi lägger ut tider så fort vi får bekräftelse om doser och på några timmar brukar de ta slut. Det finns en väldigt stor vaccinationsvilja i länet och det är bra, säger vaccinsamordnare Marie Ragnarsson, som också understryker vikten av att ta den andra dosen vid den tid man fått.

- Visst kan man boka om, men det krävs synnerliga skäl. Då det i huvudsak är sju veckors intervall mellan doserna har man god tid att planera utifrån detta. Att få sitt vaccin vid rätt tid är viktigare än att frissan har en tid just då.

Under torsdagseftermiddagen släpps ytterligare vaccinationstider vid vaccinationscentralerna i Kalmar, Oskarshamn, Västervik och Borgholm.

- Än så länge är det de som är födda 1981 och tidigare, liksom personer som ingår i riskgrupp oavsett ålder, som kan boka sig. Under nästa vecka planerar vi att öppna bokningen för nästa åldersgrupp, som blir de som är 30-39 år, säger Marie Ragnarsson.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

 

 

 

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet