Dekorbild
Pressmeddelande 2020-04-06

Två nya dödsfall i covid-19 i länet

Ytterligare två personer har avlidit i covid-19 i länet. Det rör sig om två män som båda vårdats på Länssjukhuset i Kalmar

Det ena fallet gäller en multisjuk man i 75-årsåldern, det andra en man i 55-årsåldern som låg på intensivvårdsavdelningen.

- Den yngre mannen var vad vi vet fullt frisk utan någon underliggande sjukdom. Detta visar att även om det är ovanligt kan covid-19 vara en allvarlig sjukdom för personer som inte tillhör någon känd riskgrupp, säger chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar.

De två dödsfallen är de första inom slutenvården i länet. Tidigare dödsfall i länet har skett på särskilt boende och de som avlidit har varit i hög ålder och fysiskt sköra.

Totalt har hittills 55 personer bekräftats smittade i Kalmar län. Totalt vårdades 23 personer på måndagen vid länets sjukhus, varav tre personer på intensivvårdsavdelning. Merparten av dem var inlagda på Länssjukhuset i Kalmar - 22 patienter. På Västerviks sjukhus vårdades en patient på vanlig vårdavdelning. Fem personer har avlidit i Kalmar län som en följd av covid-19. Tre av dem med bekräftad smitta, två med tydliga symtom på covid-19.

Mer information

Gunhild Nordesjö Haglund, chefläkare

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Kontakt sker genom pressjouren                                                                  
0480-841 31

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet