Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Gul grafisk bild med regionen logotype.
Pressmeddelande 2022-05-25

Två nya investeringsstöd i länet

I fortsättningen kommer två investeringsstöd att kunna sökas hos Region Kalmar län. Det beslöt regionala utvecklingsnämnden på onsdagen.

Det första är ett investeringsbidrag till kommersiell service i länets gles- och landsbygder när det gäller dagligvaror och drivmedel. Denna stödmöjlighet har tidigare hanterats av Länsstyrelsen Kalmar län men upphör formellt från årsskiftet i samband med förändringar i landsbygdsprogrammet. Bidrag kan beviljas med 50 procent av godkända kostnader och upp till 85 procent för investeringar till vissa ändamål om det finns särskilda skäl. Stöd kan beviljas med lägst 25 000 kronor och högst 600 000 kronor.

Sedan tidigare lämnar Region Kalmar län också stöd till kommuner och näringsidkare i glesbygd och landsbygd i form av hemsändningsbidrag, servicebidrag och särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen.

Det andra investeringsstödet riktar sig till företag med mellan 1 och 249 anställda som i en utvecklingsfas vill investera i maskiner, inventarier och byggnader. Stöd kan beviljas med lägst 20 000 kronor och högst 300 000 kronor och får utgöra maximalt 35 procent av godkända kostnader inom stödområde 3 och maximalt 25 procent i övriga länet. Kommuner som ingår i stödområde 3 är Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Torsås och Västerviks.

Region Kalmar län fördelar varje år utvecklingsmedel i form av företagsstöd varav huvuddelen är konsultcheckar för investeringar i extern kompetens. Företagsstöden riktar sig framför allt till företag som utvecklas på en större marknad och där investeringar skapar utrymme för hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen i länet. Konsultcheckarna kommer att finnas kvar även i fortsättningen. Information kommer att finnas på regionens webbsida när de två nya stöden går att söka.

Ja till gårdsförsäljning av alkohol

Regionen ställer sig positiv till småskalig gårdsförsäljning av alkohol. Förutsättningen är dock att Systembolagets monopol säkras.

Det framgår av ett förslag till yttrande över en statlig utredning som regionala utvecklingsnämnden nu skickar vidare till regionstyrelsen.

I yttrandets pekas på att gårdsförsäljning inte är någon volymaffär utan en möjlighet att erbjuda besökare en komplett upplevelse även efter det fysiska besöket. Därför bör försäljningen begränsas till de regler som gäller för införsel från icke-EU-land, det vill säga fyra liter vin och en liter destillerad dryck. När det gäller öl föreslås sex liter då en typisk mikroproducent oftast arbetar med flera olika ölsorter. En gräns på sex liter ger besökarna bättre möjligheter att köpa med sig en flaska av varje sort.

Flertalet lokala producenter i Kalmar län av öl, vin och destillat är redan en del av regionens besöksnäring och erbjuder produkter i samband med bryggeribesök, provsmakning, föreläsning eller kurser. Samtliga som Region Kalmar län varit i kontakt med är positiva till en småskalig gårdsförsäljning.

2020 jobbade totalt 245 personer inom branschen i länet. Merparten var anställda vid Åbro bryggeri, utöver det fanns färre än tio anställda inom framställning av öl, cider eller sprit. Totalt förekom 14 företag.

Vägalternativ som tar hänsyn till odlingsbar mark

Region Kalmar län föredrar att nya E22 förbi Bergkvara utgår från ett alternativ där man i större utsträckning använder sig av nuvarande väg än de två andra alternativen. Det framgår av ett yttrande till Trafikverket som regionala utvecklingsnämnden antog på onsdagen.

Det är tre alternativ som Trafikverket tagit fram i sin utredning som nu är ute på samråd.

Den stora fördelen med det alternativ regionen vill ska ligga till grund för den fortsatta utredningen är att det tar större hänsyn till odlingsbar mark. Nackdelen är att tillgängligheten och minskade restider inte blir lika stor som i andra alternativ.

Handlingsplan för ett jämställt län

Regionala utvecklingsnämnden godkände för sin del en ny handlingsplan för jämställdhet i länet som också omfattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och könsstympning.

Sverigedemokraterna tyckte att planen hade för litet fokus på att också männen kan utsättas för våld och utsatthet och att det också var för lite fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Man menade också att politiken inte heller ska formulera krav på hur hemarbetet ska fördelas mellan män och kvinnor. Sverigedemokraternas yrkanden avslogs.

Planen går nu vidare till regionstyrelsen för beslut.

Uppdaterad 25 maj 2022 Lämna synpunkter på innehållet