Nyhet 2018-10-31

Tydlig ökning av heltidstjänster

Landstinget har betydligt fler heltidsanställda i dag än för två år sedan. 84,8 procent har i oktober heltid i sin grundtjänst mot 80,4 2016.

Det visar slutrapporten från projektet om erbjudande av heltid som presenterades på regionstyrelsen på onsdagen.

Totalt har 111 anställda ansökt om heltidstjänst sedan 1 oktober 2016 då första erbjudandet gick ut. Klart flest ansökningar har kommit från undersköterskor, 62 stycken har velat gå upp till heltid. Främst är det vid sjukhusen i Västervik och Oskarshamn som anställda velat öka sin arbetstid, 47 stycken, vid Länssjukhuset i Kalmar rör det sig om 27 ansökningar.

Primärvårdsförvaltningen har haft 13 ansökningar, psykiatrin 7 och Landstingsservice 9. Övriga förvaltningar har enbart haft ett fåtal ansökningar.

Inom sex månader efter ansökan har landstinget erbjudit en heltidstjänst. Strävan har varit att i första hand hitta lösningen på den ursprungliga arbetsplatsen. Men någon garanti har inte funnits. Tjänsteutökningen har också kunnat erbjudas på annan avdelning/klinik eller förvaltning.

Utöver erbjudandet till redan anställda har landstinget i sin annonsering strävat efter att det ska röra sig om tjänster på heltid, alternativt upplysa om möjligheten till heltid.

Sammanställningen visar att andelen heltidsanställningar ökar inom samtliga förvaltningar utom Landstingsservice.

I rena siffror har antalet heltidstjänster ökat med 325 från 1 juli 2016 inom kategorierna undersköterska/skötare, sjuksköterska och medicinsk sekreterare. Samtidigt har antalet anställda inom dessa yrken ökat totalt med 118 personer. Främst är det sjuksköterskorna som blivit fler.

Att erbjuda heltid som möjlighet är nu en del i det ordinarie arbetet inom landstingets verksamheter. Andelen heltidsanställda kommer också årligen att följas upp i regionplanen.

Uppdaterad 29 november 2018 Lämna synpunkter på innehållet