IVA-personal med skyddsutrustning i arbete
Pressmeddelande 2020-12-17

Unik uppmaning om ansvarstagande

I en unik uppmaning till svenska folket vädjar landets hälso- och sjukvårdsdirektörer om att alla tar sitt ansvar för att minska smittspridningen av covid-19.

"Som arbetsgivare gör vi nu allt vi kan för att våra medarbetare ska orka och ju mer du och jag gör för att undvika smitta, desto bättre blir det för alla de undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och andra professionella inom vård och omsorg som gör stordåd varje dag", skriver de 21 hälso- och sjukvårdsdirektörerna i en gemensam debattartikel i Aftonbladet.

- Det handlar också om solidaritet mellan regionerna för att rädda liv. Vi kommer liksom i våras att ta emot patienter från andra regionen som har det betydligt värre än vad vi har för närvarande. Precis som andra regioner står redo att stötta oss, om vi får svårt att klara uppgiften, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

I Region Kalmar län finns en planering och beredskap för att öka antalet intensivvårdsplatser med 50 procent vid behov.

- Fortfarande ökar smittspridningen och det riskerar att leda till att fler sjuka behöver sjukhusvård, det är det vi måste förbereda oss för.

Region Kalmar län är enda region i landet som står fast vid redan beviljad semester under helgerna. Men det ställer också krav på en fullgod bemanning.

- Vår linje har varit och är i första hand frivillighet, att medarbetare som ser en möjlighet att ta ett extrapass ska få en bra ersättning för detta, säger Johan Rosenqvist.

Till exempel får sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och medarbetare med laborativ kompetens för att analysera covid-19-prover en ersättning på 7 000 kronor per extrapass utöver ordinarie arbetstid under perioden 22 december - 10 januari. För ett extrapass på julafton eller nyårsafton ersätts den gruppen med 9 000 kronor.

Medarbetare med kompetens för intensivvård kan liksom under sommaren få jobba på annat sjukhus i regionen under sin ordinarie arbetstid. Också för detta går det ut ersättning:

  • Restiden ersätts som arbetstid.
  • Resekostnaden ersätts.
  • Traktamente utgår.
  • Om arbetspass kväll/dag är sammanhängande erbjuds övernattningsmöjligheter.

- Vi är mitt i en pandemi vars omfattning vi inte har sett på 100 år. För att rädda liv och för att erbjuda sjukvård vid andra akuta tillstånd så krävs solidaritet och extrainsatser av olika slag, säger Johan Rosenqvist.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet