Kvinna med ett headset framför en skärm där en leende man syns.
Pressmeddelande 2021-02-24

Unikt högt förtroende för vården i regionen

Förtroendet för hälso- och sjukvården, sjukhusen och hälsocentralerna i Kalmar län ökar brett. Det framgår av hälso- och sjukvårdsbarometern för 2020.

I jämförelsen med landets 21 regioner ligger Region Kalmar län allra främst när det gäller invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet. 80 procent av de tillfrågade uppger att de har förtroende mot 69 procent i enkäten 2019. Också förtroendet för länets sjukhus och hälsocentralerna har ökat rejält under 2020. Förtroendet för sjukhusen landar på 83 procent (75 procent 2019) och förtroende för hälsocentralerna är 75 procent (67).

- Det är oerhört glädjande siffror, inte minst att förtroendet ökar så kraftigt under ett år som präglats av omställning och fokus på att hantera en pandemi. Att ha högt förtroende under normala förhållande är bra, men att få en så kraftig ökning under en tid som präglas av krissituation är unikt, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

78 procent av länsborna uppger att de har förtroende för hur hälso- och sjukvården i regionen hanterar coronapandemin. Det är den fjärde högsta siffran bland landets regioner.

När det gäller frågor om väntetiderna är rimliga får Region Kalmar län allra högst resultat både när det gäller hälsocentralerna och sjukhusen med 86 respektive 74 procent. I båda fallen har resultaten ökat med 13 procentenheter på ett år.

När det gäller tillgången till vård är de boende i Kalmar län näst mest nöjda i landet, 93 procent instämmer i påståendet att de har den hälso- och sjukvård de behöver.

Region Kalmar län har också för egen del ställt frågor om förtroende för 1177 Vårdguidens olika tjänster. Också här märks klart förbättrat förtroenden både när det gäller 1177 på telefon och på webben 1177.se. 69 procent har förtroende för 1177 på telefon och 73 procent för 1177.se. Förtroendet för e-tjänsterna på 1177.se är på 61 procent, samma nivå som 2019.

Överlag är de intervjuade i Kalmar län aningen lite mer tveksamma än övriga landet till att använda e-tjänsterna eller digital teknik av olika slag för sin vård och behandling.

- Resultateten i hälso- och sjukvårdsbarometern är ett bevis på det fantastiska arbete som våra medarbetare gör varje dag.

Fakta/Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern mål är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. Syftet är att få underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, lokalt och nationellt. Undersökningen och resultaten ska även utgöra underlag för demokratisk dialog, som ett verktyg i regionernas arbete med att planera, leda och styra hälso- och sjukvården. 

1400 personer 18 år och äldre har svarat i Kalmar län på frågorna i Hälso- och sjukvårdsbarometern under perioden 28 september-27 november.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet