Pressmeddelande 2021-04-13

Upphandlingen av 28 nya Krösatåg klar

Region Kalmar län har tillsammans med Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Jönköping upphandlat 28 nya Krösatåg till ett värde av tre miljarder kronor.

Det är tillverkaren CAF som vunnit upphandlingen som pågått under ett antal år. De nya fordonen kommer att ersätta den befintliga tågflottan som börjar nå slutet av sin livslängd. Tågen som upphandlats gör det möjligt att fortsätta utveckla Krösatågstrafiken. De nya tågen går även i linje med regionernas gemensamma mål om en attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik som bidrar till att fler ska välja att resa med en miljövänlig kollektivtrafik.

Utformningen av tågen har fokuserat på genomtänkt design, såväl estetiskt som funktionsmässigt. Komfort och utrymme ombord har varit viktigare än att exempelvis maximera antalet sittplatser. Målet har varit vackra och funktionsdugliga tåg som är bekväma och trevliga att åka med. Tågens exteriöra och interiöra design kopplas samman till de orter som tågen ska trafikera. Den röda färgen ska föra tankarna till det dialektala ordet för lingon - krösa

- Med de nya tågen kommer vi att vara bättre rustade för det framtida tågresandet till och från samt inom Kalmar län. Fordonen innebär ökad komfort för våra resenärer samtidigt kan de nya tågen komma att öka intresset för att resa med Krösatågen. Tågen gör det även möjlig för oss att uppnå målet om en helt fossilfri kollektivtrafik i Kalmar län, säger trafikdirektör Christer Holmgren vid Kalmar länstrafik.

Upphandlingen omfattar 28 tåg med tillhörande tjänster och utrustning. 20 av tågen är elektriska och 8 av dem är bimodala, viket innebär att de kan drivas både elektriskt och med förbränningsmotorer. Förbränningsmotorerna är godkända för fossilfritt bränsle och tänkta att trafikera sträckor som inte är elektrifierade. För att täcka framtida behov så ingår även en fordonsoption om totalt 26 fordon där 19 är elektriska och 7 är bimodala. De första leveranserna av fordonen är beräknade till 2024.

Fakta/ Så blir de nya tågen

  • Det rör sig om fyravagnars envåningsfordon av typen CAF Civity. Längden blir 76 meter för de elektriska tågen och 67 för de bimodala tågen. Topphastigheten blir 200 km/h för de elektriska tågen och de bimodala tågen när de går på el, 140 km/h i förbränningsmotordrift.
  • Det blir omkring 190 fasta sittplatser i de elektriska tågen och 140 i de bimodala. Därutöver ska fällstolar finnas. Inredningen blir anpassad för arbets- och vardagsresor med restider över två timmar; ställbara stolar med arbetsbord, eluttag, Wi-Fi m m.
  • Flexytor med fällstolar samt möjlighet att ta med större bagage och cyklar kommer att finnas liksom en avdelning anpassad för resenärer med funktionsvariationer med plats för rullstol. Två toaletter, varav en anpassad för resenärer med funktionsvariationer.
  • Tågen ska trafikera följande sträckor till och från länet: Karlskrona- Emmaboda-Kalmar, Kalmar-Linköping och Västervik-Linköping.
Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet