Elina Andersson är en av våra medicinska sekreterare.
Nyhet 2019-05-29

Utbildning av medicinska sekreterare nu även i Kalmar

Till hösten startar en tvåårig utbildning för medicinska sekreterare på Högalids folkhögskola i Kalmar.

Satsningen är viktig för hälso- och sjukvården i hela länet samtidigt som den breddar Högalids profil och ger skolan ett större underlag.

För HR-direktör Helen Persson är detta en viktig pusselbit i Region Kalmar läns personal- och kompetensförsörjning.

- Jag är glad över att den här utbildningen nu startar upp inom våra folkhögskolor, så att vi får en stabilitet över tid. Vi har sedan flera år tillbaka en utbildning för medicinska sekreterare på Vimmerby folkhögskola och det känns bra att kunna etablera en även för den södra delen av länet. Medicinska sekreterare är väldigt viktiga i hälso- och sjukvården och utbildningen ger oss sannolikt större chanser att kunna säkra bemanningen även i framtiden. Så att vi ständigt får in nya duktiga medarbetare.

En ny typ av kurs och deltagare med ny kunskap och erfarenhet kommer även att berika skolan enligt rektor Carl Sundbring.

- Skolan får ytterligare en yrkesutbildning med goda jobbmöjligheter efter avslutad kurs. Genom kursen förstärks också samarbetet inom Region Kalmar län ytterligare och vi blir en tydlig resurs i det gemensamma målet att bidra till den regionala utvecklingen.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet