Pressmeddelande 2020-12-28

Utökad provtagning i Färjestaden och Högsby

Region Kalmar län har ytterligare utökat möjligheterna för egenprovtagning vid misstänkt covid-19.

Från och med nu är det också möjligt att hämta ut ditt självprovtagningsmaterial även vid Färjestaden och Högsby hälsocentraler.

Det betyder att regionen nu utöver erbjudandet genom 11 apotek runt om i länet även erbjuder utlämning av självprovtagningkit vid Färjestadens hälsocentral, Högsby hälsocentral, Berga Centrum (Kalmar), Kristinebergs hälsocentral (Oskarshamn) samt Esplanadens hälsocentral (Västervik).

- Vi jobbar kontinuerligt med att utöka provtagningskapaciteten för invånarna i Kalmar län, säger samordnare Andreas Delphin.

Innan jul utökades tiderna för egenprovtagningen med 700 ytterligare på de apotek i länet som regionen samarbetar med tillsammans med Dynamic Code och Infosolutions. Nu fortsätter arbetet med ytterligare utökning vid länets hälsocentraler. När det är klar kommer det är innebära ytterligare drygt 2000 tider.

- Sammanlagt har Kalmar län inom kort en total kapacitet på cirka 10 000 provtagningar för covid-19 i veckan, säger Andreas Delphin.

All provtagning, både egenprovtagning och assisterad provtagning för allmänheten, beställs och bokas i första hand på 1177.se.

 

Mer information

Andreas Delphin, samordnare regionsjukvården: 0480-89926

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet