Pressmeddelande 2020-08-18

Utökad smittspårning vid Västerviks sjukhus

Ytterligare ett 50-tal personer kommer att provtas för covid-19 vid Västerviks sjukhus. Totalt har hittills 16 personer testats positiva för sjukdomen.

- Då vi vid smittspårningen funnit fall bland medarbetare på sjukhuset som inte är vårdpersonal utökar vi provtagningen till att omfatta hela denna grupp. Smittspårning är som ringar på vattnet. Nu utvidgar vi ringen, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Totalt rör det sig om 16 personer som hittills konstaterats smittade med koppling till en vårdavdelning. Det handlar om elva medarbetare på sjukhuset, två anhöriga till dessa och tre patienter. Ingen av dem som testats positiva har varit i behov av sjukhusvård för covid-19. De patienter konstaterats smittade har varit inlagda av andra skäl. Då inga ytterligare har konstaterats positiva på den aktuella avdelningen vid en andra provtagning kommer den att öppna för att ta emot patienter igen under tisdagen.

- Vi känner oss trygga med att öppna avdelningen igen. Den som är i behov av vård ska inte avstå från att söka av oro för att bli smittad. Vi jobbar intensivt med att upprätthålla rutinerna kring basala hygien- och klädregler och hålla avstånd på sjukhuset. Alla patienter provtas också när de skrivs ut, säger sjukhuschef Henrik Holmberg.

Sedan utbrottet konstaterades i förra veckan har 150 personer provtagits för covid-19.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare
Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Henrik Holmberg, sjukhuschef                                                                    
0490-874 14                                

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet