Pressmeddelande 2020-08-20

Utökning av provtagningsenheter i länet

Både i Torsås och Mönsterås kommer det i september att erbjudas provtagning för covid-19 vid hälsocentralerna för de som har symtom.

Därmed finns möjlighet till provtagning för allmänheten i länets samtliga kommuner, antingen i form av egenprovtagning eller genom assisterad provtagning.

Fram till årsskiftet kommer egenprovtagning att erbjudas vid Apoteket AB:s apotek i länet. Liksom tidigare beställs provtagningsmaterial via 1177.se, som sedan hämtas ut vid angivet apotek.

Den provtagning som skett av vårdpersonal i Löttorp stängs fredag 21 augusti. Istället kommer all provtagning i kommunen att ske vid Borgholms hälsocentral. Också i Vimmerby går ansvaret för provtagning över till hälsocentralen.

Samtidigt förbereds för att hälsocentralerna i Torsås och Mönsterås också ska kunna provta personer med symtom. I Torsås sker det från 2 september, i Mönsterås är datum ännu inte fastställt. Också när det gäller provtagningen i Vimmerby, Borgholm, Torsås och Mönsterås bokas tid via 1177.se.

- Vi kommer att få leva med covid-19 även under hela hösten. Det är som en svårsläckt skogsbrand, smittan kan blossa upp som brandhärdar lite varstans. Då gäller det att smittspåra för att hindra ytterligare spridning. Vi har pågående smittspårning på flera platser i länet, bland annat vid Västerviks sjukhus och vid förskolan Vimpeltorpet i Kalmar. Nu efter semestern är det extra viktigt att inte ha för många olika kontakter eftersom det ökar risken för smittspridning, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Fortfarande är Folkhälsomyndighetens rekommendationer viktiga att följa: håll avstånd, tvätta händerna ofta, stanna hemma från jobbet vid symtom och skydda våra äldre.

Trycket på sjukvården har stadigt minskat under sommaren. Sedan en dryg månad tillbaka har ingen covid-19-patient behövt intensivvård och den senaste veckan har antalet inlagda covid-19-patienter på länets sjukhus pendlat mellan en och tre patienter per dag.

- Den befarade ökningen av patienter som vi haft beredskap för har uteblivit och det är vi naturligtvis tacksamma för. Men det betyder inte att vi kan säga att faran är över. Det finns tecken i en del andra regioner som pekar på en ökning av både antal smittade och ett ökat behov av sjukhusvård, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet