Patient på sjukhus
Nyhet 2022-01-18

Länet bäst i landet på utskrivning från slutenvården

Ingen patient ska ligga på sjukhus i onödan. Nu visar resultat att Kalmar län är bäst i landet på att skriva ut patienter samma dag de är färdigbehandlade.

Sammanlagt har i genomsnitt fler än 90 procent av patienterna i länet fått lämna hem den dag som de är färdigbehandlade. Snittet för riket ligger i genomsnitt på 70 procent. Det betyder att Kalmar län har Sveriges bästa resultat när det gäller utskrivningsklara dagar.

- Patienter ska inte behöva vara på sjukhus i onödan, säger Kristin Irebring, äldresamordnare inom regionen. Patienterna har rätt till en smidig och säker resa från slutenvården till vård hemma via kommunal vård och omsorg.

Resultatet kan ses som ett kvitto på hur väl samverkan mellan region och kommunerna fungerar i länet.

-  Vi har arbetat mycket med tillit och förtroende huvudmännen emellan, säger Helen Nilsson, vårdkoordinator inom primärvården. Samtidigt har vi ett stort fokus på den enskildes och de närståendes bästa. Vi har flera framgångsrika arbetssätt i länet, tex SIVH i norra länet och Hemsjukhuset i Borgholm.

-  Samtidigt har vi fortfarande frågor att arbeta med, säger Kristin Irebring. Till exempel behöver vi arbeta mer proaktivt för att förhindra inläggningar på sjukhus.

Andelen utskrivningsklara patienter som får lämna sjukhusen samma dag har ökat de senaste åren i hela Sverige. Det är en positiv utveckling för patienterna och ger samtidigt fler frigjorda vårdplatser för patienter i behov av sjukhusvård.

Enligt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är målet att alla patienter på våra sjukhus ska kunna skrivas ut den dag de blir utskrivningsklara. Lagen ersatte Betalningsansvarslagen 1 januari 2018 och omfattar såväl somatisk som psykiatrisk vård.

Uppdaterad 18 januari 2022 Lämna synpunkter på innehållet