Pressmeddelande 2020-12-11

Vaccinationer i länet kan starta i januari

Region Kalmar län planerar för att de första covid-19-vaccinationerna ska kunna starta i januari.

- Allt beror på när det finns ett svenskt godkännande för vaccin och i vilken takt som vaccintillverkarna kan leverera till Sverige, säger Region Kalmar läns vaccinsamordnare Marie Ragnarsson.

Det preliminära besked som regionen fått från Folkhälsomyndigheten är att 18 500 doser kan levereras i januari och ytterligare 93 000 doser i februari. Så fort de första doserna kommit ska vaccinationerna kunna starta utifrån den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten fastställt.

De som kommer att vaccineras allra först är personer på särskilda boenden, personer som har hemtjänst, vård- och omsorgspersonal som har nära kontakt med brukare och personer som har nära kontakter med personer med hemtjänst.

- Vi planerar nu tillsammans med kommunerna och länsstyrelsen hur vi ska genomföra vaccinationerna på bästa möjliga sätt, säger Marie Ragnarsson.

Under de senaste två veckorna har ökningstakten av antalet konstaterade smittade bromsat upp. Också trycket på att ta egenprover har minskat.

- Det är naturligtvis positivt. Men det är alldeles för tidigt att blåsa faran över. Nu gäller det verkligen att hålla i och hålla ut, inte minst över de kommande helgerna, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Från måndagen kommer de tidigare lokala allmänna råden att ersättas av nationella allmänna råd.

- Det allra viktigaste är att också under jul och nyår begränsa sina kontakter. Risken att få covid-19 ökar ju fler man träffar. Umgänge bör ske i en mindre krets och man ska undvika att röra sig mellan olika kretsar. Ju färre som träffas desto bättre.

Smittskyddsläkaren pekar också på att man ska undvika situationer där trängsel kan uppstå, exempelvis i julhandeln men också om man reser under helgerna. Det handlar om att resa på ett smittsäkert sätt.

- Alla har ett stort personligt ansvar att begränsa smittspridningen. Det är inte myndigheterna som stoppar smittspridningen, det är du och jag, säger Lisa Labbé Sandelin.

Sedan den andra vågen av covid-19 drog igång i slutet av oktober och början av november har trycket mot sjukvården ökat kraftigt igen. På fredagen var 26 personer inlagda varav 2 under intensivvård. Sedan början av november har 18 personer avlidit på sjukhus med covid-19.

- Det är ett ansträngt läge på många sätt. Inte minst för våra medarbetare som jobbar i den direkta covidvården. Vi ser ännu inte att antalet personer i behov av sjukhusvård minskar. Egentligen har vi tagit emot fler patienter under hösten än i våras, skillnaden är att vi har blivit bättre på att behandla för sjukdomen och därmed kunnat korta vårdtiderna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist, som befarar att det är först i januari som antalet covid-19-patienter på länets sjukhus kan komma att minska.

Mer information

Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Kontakt sker via pressjouren 0480-841 31

 

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet