Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
En person blir vaccinerad.
Pressmeddelande 2022-04-14

Vaccinationerna ökade gångna veckan

En ökning av antalet vaccinationer har skett den gångna veckan. I huvudsak rör det sig om dos 4, påfyllnadsdosen för dem som är 65 år eller äldre.

Av Folkhälsomyndighetens statistik som sträcker sig till den 10 april framgår att 29,2 procent av befolkningen 65 år och äldre i Kalmar län tagit en fjärde dos. Siffran för hela landet är 25,8. I gruppen 65-79 år har 14,6 procent fått dos 4 medan motsvarande siffra bland dem som är 80-89 är 68,2 procent och för dem 90 och äldre 67,2 procent. Enligt Region Kalmar läns statistik har hittills 22 113 personer fått fyra doser.

Smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin understryker vikten av att vaccinera sig för att undvika allvarlig sjukdom.

- Covid-19-pandemin fortsätter i länet dock i minskande omfattningen. Detta märks tydligt när det gäller antalet inlagda på sjukhus med covid-19 som har minskat betydligt den gångna veckan. Samtidigt ser vi en ökad smittspridning av säsongsinfluensa. Vaccinationsskyddet mot covid-19 minskar över tid och det har gått lång tid sedan influensavaccinationen genomfördes i vårt län varför även skyddet mot influensan minskat. En fortsatt smittspridning av båda sjukdomarna kan förväntas, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin i sin bedömning av den gångna veckan.

Smittskyddsläkaren understryker samtidigt vikten av att stanna hemma vid sjukdomssymtom och inte under sjukdomsperioden träffa andra som i sin tur kan smittas.

Vaccinationsstatistiken visar att 72,4 procent av invånarna i Kalmar län över 18 år tagit tre doser. Motsvarande siffra för hela landet är 63,4 procent. Statistiken visar också att 89,1 procent av befolkningen över tolv år i länet har tagit en första dos vaccin mot covid-19 och 87,9 procent har också fått den andra dosen. Det kan jämföras med siffrorna för hela Sverige där 86,9 procent har fått en dos och 84,7 procent fått två doser.

Totalt har 560 668 vaccindoser getts i länet sedan slutet av december 2020.

Det finns möjlighet att ta en första, andra, tredje och fjärde dos vid länets hälsocentraler. För en tredje dos krävs dock att man är över 18 år och att det har gått minst tre månader sedan andra dosen gavs. En fjärde dos ges för närvarande till personer som är 65 år eller äldre och där det gått fyra månade sedan dos 3. Också de som har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på särskilt boende erbjuds en fjärde dos. Bokning sker via 1177.se.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare

Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

Uppdaterad 3 augusti 2023 Lämna synpunkter på innehållet