Pressmeddelande 2021-01-29

Vaccinationsstart för 70+ försenas

Kraftigt minskade vaccinleveranser från AstraZeneca och frågetecken kring vilka åldersgrupper det rekommenderas för gör att vaccinationerna av 70+ försenas.

Under den senaste veckan har AstraZeneca i flera omgångar meddelat att man inte kan leverera den mängd vaccin som tidigare utlovats och som Region Kalmar län utgått från i sin planering. De senaste beskeden innebär att vaccinationen av de som är födda 1951 och tidigare måste senareläggas.

- Det är bara att beklaga att vi inte kan komma igång under februari. Men vi råder inte över situationen utan är beroende av att utlovade leveranser kommer, säger vaccinsamordnare Marie Ragnarsson.

Föregående vecka drogs också takten på vaccinationerna av personal inom kommunernas omsorg och hemtjänst samt regionens vårdpersonal som jobbar med covid-patienter ned då Pfizer/Biontechs tillfälligt minskat produktionen för att framöver kunna öka takten. En annan konsekvens är att andra dosen vaccin nu ges efter fyra veckor.

- Vi kan ändå konstatera att vaccinationen av de högst prioriterade grupperna går enligt plan. Kommande veckan kommer dock betydligt färre doser att kunna levereras ut till kommunerna på grund av läkemedelsbolagens neddragningar.

Då Folkhälsomyndigheten nu regelbundet presenterar aktuell statistik på hur många som vaccinerats kommer Region Kalmar län i fortsättningen inte att redovisa egen statistik.

Till och med veckan 3 hade enligt Folkhälsomyndighetens statistik 3,4 procent av befolkningen i Kalmar län vaccinerats mot covid-19. Tillsamman med Dalarna, Sörmland och Västmanland noterar länet de högsta vaccinationstalen i landet. För hela Sverige är siffran 2,2 procent av befolkningen.

Regionen har hittills tagit emot 12 400 doser under vaccinationskampanjen, nästa vecka kommer ytterligare 2 150 att kunna fördelas ut i länet.

Mer information

Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare
Kontakt sker genom pressjouren 0480-841 31

 

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet