Bild på person som får vaccinspruta
Pressmeddelande 2020-12-28

Vaccinationsstart mot covid-19 i Kalmar län

Idag har Region Kalmar län tillsammans med länets kommuner inlett vaccinationerna mot covid-19.

Vaccinet anlände till länet under helgen och tidigt på måndagsmorgonen distribuerades det vidare till Mörbylånga och Västervik kommuner. Första sprutan kunde ges av kommunpersonal vid lunchtid på det särskilda boendet Rönningegården i Mörbylånga kommun. Allra först ut att vaccineras blev 88-åriga Rune Rosander.

Under de närmsta dagarna beräknas drygt 200 personer att vaccineras och under veckan förväntas också nästa leverans med vaccin komma till länet. Redan första veckan i januari planeras en breddning till länets övriga kommuner, förutsatt att vaccin och material har levererats enligt plan. Arbetet med att förbereda kommunerna för start är redan igång.

- Det känns jättebra att vara igång att vaccinera och få testa våra flöden i praktiken. Det är lärorikt inför nästa veckas breddning till övriga kommuner. För många tror jag också att vaccinationsstarten ger hopp inför framtiden, vilket vi nog alla behöver, säger Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare.

Den första tiden kommer vaccin att ges till boende på särskilda boenden för äldre eller LSS, de som har personlig assistans, hemtjänst eller hemsjukvård samt deras hushållskontakter. Det vill säga den grupp som Folkhälsomyndigheten har identifierat löper störst risk för ett allvarligt förlopp, eller avlida av covid-19. I vårt län handlar det om drygt 30 100 personer och det är kommunerna som är nyckelpersoner i att vaccinera den här gruppen.

Planeringen inför vaccinationen fortsätter och Region Kalmar län tittar på flera möjligheter inför att så småningom kunna erbjuda vaccinering även till andra grupper. 

Målsättningen är att samtliga invånare i Kalmar län ska erbjudas vaccin mot covid-19 under det första halvåret av 2021.

 

Mer information

Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare

Kontakt sker genom pressjour: 0480- 84131

Uppdaterad 15 december 2022 Lämna synpunkter på innehållet