Logotype Globala målen för en hållbar utveckling
Nyhet 2021-06-14

Vad tycker du är viktigt i arbetet för ett hållbart Kalmar län?

Vi lyssnar just nu genom en enkät in vad du som invånare tycker är extra viktigt att vi prioriterar i arbetet för ett hållbart län till år 2030.

Din åsikt är viktig, så vi kan fortsätta utveckla arbetet! Enkäten tar cirka 7 minuter att besvara och enkätsvaren behandlas anonymt.

Region Kalmar län ska vara en motor i det övergripande hållbarhetsarbetet i hela länet. De 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 utgör ramen för arbetet som syftar till att uppnå ett län, och i förlängningen en värld som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar till år 2030. 

Kontakt

Har du frågor om enkäten eller vårt arbete kan du maila till: Regionstab Hållbarhet och säkerhet

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet