Pressmeddelande 2018-11-29

Val vid regionfullmäktige

Regionfullmäktige genomförde en lång rad av val till olika politiska organ inom Region Kalmar län vid torsdagens sammanträde.

De viktigaste valen var följande:

Regionala utvecklingsnämnden

Karin Helmersson (C) ordförande
Pär-Gustav Johansson (M) vice ordförande
Peter Wretlund (S)
Johanna Wyckman (L)
Michael Erlandsson (SD)
Saad Benatallah (S)
Åke Nilsson (KD)
Roger Gustavsson (C)
Lejla Bajraktarevic (S)
Åke Bergh (M)
Malin Anell (S).

Kollektivtrafiknämnden

Peter Wretlund (S), ordförande
Anders Andersson (KD), vice ordförande
Roland Åkesson (C)
Eddie Forsman (M)
Björn Brändewall (L)
Conny Johansson (SD)
Mattias Adolfsson (S).

Patientnämnden

Peter Högberg (S), ordförande
Eric Dicksson (KD), vice ordförande
Ulrika Lindh (C)
Eila Medin (M)
Inger Hilmansson (L)
Linda Emma Kotanen (SD)
Martina Hessel (S).

Beredning för invånarfrågor

Jonas Hellberg (S), ordförande
Madeleine Rosenqvist (KD), vice ordförande
Per Skogberg (C)
Suzanne Gustafsson (M)
Sören Svensson (L)
Göran Gustafsson (SD)
Zeljka Krajinovic (S)
Eva-Kristina Berg (C)
Mattias Wärnsberg (S).

Beredning för hållbarhet och folkhälsa

Pierre Edström (L), ordförande
Jonas Lövgren (M), vice ordförande
Lena Segerberg (S)
Per-Inge Pettersson (C)
Johnny Svedin (SD)
Olle Hjertqvist (S)
Margreth Johansson (KD)
Ingegerd Petersson (C)
Matilda Wärenfalk (S).

Beredningen för hälso- och sjukvård

Christer Jonsson (C), ordförande
Yvonne Hagberg (S), vice ordförande
Gudrun Brunegård (KD), vice ordförande
Jonas Lövgren (M)
Göran Nilsson (L)
Britt-Marie Sundqvist (SD)
Pia Edin (S)
Christina Lönnqvist (S)
Bengt Thörnblad (C)
Monica Ljungdahl (M)
Ulf Friberg (S).

Uppdaterad 19 december 2018 Lämna synpunkter på innehållet