Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Ordförandeklubba som slår i bordet.
Pressmeddelande 2022-10-17

Val vid regionfullmäktige

När det nyvalda regionfullmäktige på måndagen träffades för sitt första sammanträde för mandatperioden förrättades flera val.

Till ordförande för regionfullmäktige valdes Jonas Erlandsson (S) och till vice ordförande Anders Andersson (KD).

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen fick följande sammansättning av ordinarie ledamöter:

Angelica Katsanidou (S), ordförande, Malin Sjölander (M), vice ordförande, Karin Helmersson (C), vice ordförande, Peter Wretlund (S), Mattias Adolfson (S), Malin Anell (S), Cecilia Hammar (S), Anna Östborg (C), Lena Granath (V), Pär-Gustav Johansson, Åsa Ottosson (M), Jimmy Loord (KD), Maud Ärlebrant (KD), Martin Kirchberg (SD) och Bo Karlsson (SD).

Regionråd

Angelica Katsanidou (S), regionråd med ansvar för regionövergripande frågor och ekonomi.

Malin Sjölander (M), oppositionsråd med ansvar för regionövergripande frågor och ekonomi.

Emmy Ahlstedt (C), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Mattias Adolfson (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Lena Granath (V), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård (psykiatri), brukarråd samt personalfrågor

Jimmy Loord (KD), oppositionsråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Karin Helmersson (C), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur, bildning och kollektivtrafik.

Peter Wretlund (S), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur, bildning och kollektivtrafik.

Malin Anell (S), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur, bildning och kollektivtrafik.

Carl-Wiktor Svensson (KD), oppositionsråd med ansvar för regional utveckling, kultur, bildning och kollektivtrafik.

Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd med ansvar för regional utveckling, kultur, bildning och kollektivtrafik.

Carl Dahlin (M), oppositionsråd med ansvar för ansvar för regional utveckling, kultur, bildning och kollektivtrafik

Martin Kirchberg (SD), oppositionsråd med ansvar för hållbarhet och folkhälsa

Revisorer

Tuulikki Åkesson (M), ordförande, Yvonne Hagberg (S), vice ordförande, Sofia Åkesson (V), Zaim Jelcinovic (SD), Eva Wahlgren (C), Klaus Leidecker (KD) Och Anna Larsdotter (KD).

Övriga val

Vid regionstyrelsens sammanträde direkt efter fullmäktige på måndagens skedde följande val:

Regionstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd:

Angelica Katsanidou (S), Malin Sjölander (M), Karin Helmersson (C), Mattias Adolfson (S), Lena Granath (V), Jimmy Loord (KD), Martin Kirchberg (SD) och Bo Karlsson (SD).

 Regionstyrelsen personalutskott:

Lena Granath (V), ordförande, Bo Karlsson (SD), vice ordförande, Martina Aronsson (S), Anna Östborg (C), Mattias Adolfson (S), Åsa Ottosson (M), och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD).

 

 

Uppdaterad 17 oktober 2022 Lämna synpunkter på innehållet