Tre personer som väntar på en buss.
Nyhet 2019-10-02

Var med och påverka kollektivtrafiken i länet

Under oktober kan du som går med i vår invånarpanel svara på en enkät om hur du använder och upplever kollektivtrafiken.

Till invånarpanelen ställer vi frågor om det som Region Kalmar län ansvarar för. De kan handla om exempelvis hälso- och sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik eller kultur. Svaren ska bidra till bättre underlag inför beslut som fattas av politiker och tjänstepersoner.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet