1177-appen syns i en mobiltelefon
Pressmeddelande 2019-03-06

Varannan länsbo ansluten till e-tjänsterna

Mer än hälften av länets invånare – 129 000 personer - är nu anslutna till e-tjänsterna på 1177.se.

Det framgick vid redovisningen inför regionstyrelsen på onsdagen. Också siffrorna för antalet besök på 1177.se visar en ökning på 40 procent i förhållande till för ett år sedan.

I takt med att allt fler besöker 1177.se och utnyttjar e-tjänsterna ökar också förtroendet. I den senaste hälso- och sjukvårdsbarometern för 2018 som regionpolitikerna också fick ta del av på onsdagen har förtroendet i Kalmar ökat väsentligt på ett år.

En annan del av 1177 är sjukvårdsrådgivningen på telefon. I januari 2019 låg medelväntetiden på 16,34 minuter. Andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter var 28 procent. Ett intensivt arbete pågår för att förbättra tillgängligheten och korta väntetiden till 1177 på telefon.

88 procent av patienterna hade i januari väntat på att komma till en specialist vid länets sjukhus inom 90 dagar, som är gränsen i den nationella vårdgarantin. 82 procent hade väntat på operation/behandling inom 90 dagar. Vid länets akutmottagningar var 73 procent av patienterna färdigbehandlade inom fyra timmar.

Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin försämrades både avseende besök och behandling/uppföljande utredning i januari. Omkring 45 procent fick tid till första besök inom 30 dagar, också när det gäller behandling/uppföljande besök var det omkring 45 procent som fick det inom 30 dagar.

Inom vuxenpsykiatrin fick knappt 80 procent i januari tid till besök inom 60 dagar.

Regionstyrelsen fick också en presentation av den första markörbaserade journalgranskningen som genomförts inom psykiatrin. Rapporten kom i höstas och avser en granskning av cirka 3 000 journaler i hela landet under januari-juni 2018. Resultaten visar på att det förekommer vårdskador inom den psykiatriska vården i samma utsträckning som inom den somatiska. Rapporten och fortsatta markörbaserade journalgranskningar är ett bra underlag för det fortsatta patientsäkerhetsarbetet inom psykiatrin.

Hyrkostnaderna ökar i landet

Under fjärde kvartalet ökade kostnaderna för bemanningspersonal inom vården för hela landet med totalt 4,4 procent eller 230 miljoner kronor. Det visar den senaste redovisningen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

För att minska hyrkostnaderna har SKL tillsammans med regionerna tagit fram en palett av olika åtgärder för att kunna rekrytera personal. Det gäller bland annat specialistutbildning för sjuksköterskor med bibehållen lön, nya arbetssätt, ökning av antalet AT- och ST-tjänster för läkare och utlandsrekrytering.

Förutom kortsiktiga åtgärder behövs det också långsiktiga. Vid onsdagens sammanträde redovisades den vidareutbildning cheferna inom Region Kalmar län får.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet