Händer som tvättas.
Pressmeddelande 2019-06-05

Vårdrelaterad infektion hos var tionde

I mars hade 10,5 procent av de inlagda patienterna på Region Kalmar läns tre sjukhus en vårdrelaterad infektion på mätdagen. Rikssnittet låg på 9,2 procent.

- Punktprevalensmätningen över förekomsten av vårdrelaterade infektioner visar en ögonblicksbild och resultatet varierar från år till år på grund av mätmetoden. Variationen i resultatet på regionnivå blir stor i denna typ av mätningar och kan variera mycket från dag till dag.  Detta innebär att det är svårt att jämföra regionens resultat med rikets som är mer tillförlitligt och ligger på samma nivå senaste åren, säger Per-Åke Jarnheimer, Region Kalmar läns överläkare inom vårdhygien.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet