Medarbetare från Västerviks sjukhus
Nyhet 2019-12-29

Framtidens sjukhus

Hälso- och sjukvården utvecklas ständigt. På Västerviks sjukhus är stort fokus på att öka samarbetet med hälsocentraler och kommunal vård och omsorg.

Hälso- och sjukvården ska se till att både dagens och framtidens invånare har tillgång till rätt vård, med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid utifrån sina behov. För att uppnå detta krävs ständig utveckling av verksamheten.

Ann-Catrin Karlborg har titeln verksamhetsutvecklare och arbetar med att förbättra vården på sjukhuset ur olika perspektiv. Hon arbetar just nu med projektet Äster som ska förbättra vården för patienter som har många och återkommande kontakter med både sjukhus, hälsocentral och kommun.

- Det handlar om att patienterna ska uppleva en så sömlös vård som möjligt, berättar Ann-Catrin Karlborg. Patienten ska inte behöva hålla koll på vilken del sjukhuset, kommunen eller hälsocentralen har ansvar för. Då gäller det att alla aktörer runt patienten har ett gott samarbete.

Det kan vara en risk att ligga på sjukhus, i en miljö med till exempel flera smittorisker. För många äldre patienter är det tryggare att få sin vård i hemmet. Om man har opererat blindtarmen kan man oftast klara återhämtningen själv. Men om det handlar om en mer komplicerad operation eller behandling kanske hemmet behöver anpassas. Det kanske behövs hjälp med matdistribution, rullstol eller hemtjänst. Då behövs också samarbete så att patienten inte upplever att han eller hon bollas runt i vården.

- Vi vill att äldre patienter ska slippa åka till oss, läggas in med jämna mellanrum och istället vårdas i hemmet. Det kan man göra genom att sjukhuset ger stöttning genom primärvården och kommunen till patienten, berättar Ann-Catrin. Funkar det bra så märker patienten ingenting av det här arbetet utan allt går smidigt utan skarvar.

- Det är så vi vill ha det, att patienter känner sig trygga. Vi vill att patienten ska kunna vara i sina hem och att de känner sig trygga i sin vårdsituation där.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet