Ilustration som visar Västerviks sjukhus.
Pressmeddelande 2020-02-13

Västerviks sjukhus bör få fler akutfall

Västerviks sjukhus kommer att få fler akutkirurgiska fall i framtiden för att säkra kompetensen vid sjukhuset.

Det framgår av en utredning som redovisades för regionstyrelsen på torsdagen.

Planen är att Västerviks sjukhus i framtiden ska ha hela Oskarshamns kommun som upptagningsområde, i dag skickas akutfall i norra delen av kommunen till Västervik. Övriga fall från Oskarshamn går till Länssjukhuset i Kalmar.

Med en sådan förändring skulle akutkirurgin vid Västerviks sjukhus få ett upptagningsområde på 94 000 invånare i norra länet.

Däremot säger utredningen nej till att ändtarmscanceroperationer åter ska ske vid Västerviks sjukhus. De är till antalet så få i länet att det blir svårt att behålla kvaliteten om de ska utföras på mer än ett sjukhus. Sedan en förändring för några år sedan utförs de enbart vid Länssjukhuset i Kalmar. Som kompensation fick Västervik istället hälften av alla tjocktarmscanceroperationer i länet. Därmed har också det totala antalet större bukingrepp i Västervik ökat. Enligt utredningen är den nya ordningen nu etablerad och med enstaka undantag fungerar den väl och bör inte förändras.

Regionstyrelsen godkände utredningsrapporten.

Palliativregister lämnas över

Region Kalmar län kommer att lämna ifrån sig Svenska Palliativregistret till en annan vårdgivare. Det beslöt regionstyrelsen vid sitt sammanträde.

Bakgrunden är ett pågående arbete på nationell nivå att samla de nationella kvalitetsregistren hos färre vårdgivare. Sannolikt kommer det i framtiden att innebära att det bara kommer att finns en vårdgivare som är registeransvarig i respektive sjukvårdsregion.

Då Region Kalmar län enbart ansvarar för ett av de 20 kvalitetsregistren påbörjas nu processen att lämna ifrån sig Svenska Palliativregistret.

Motioner

Regionstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde fyra motioner som nu går vidare till regionfullmäktige för slutbehandling.

  • Den patientnära städningen är i dag integrerad i vårdpersonalens ordinarie arbetsuppgifter då det kan finnas behov av att städa under dygnets alla timmar. Därför finns det inte skäl att överlåta arbetsuppgifterna till en annan yrkesgrupp. Med den motiveringen vill regionstyrelsen att en motion från Vänsterpartiet i frågan avslås. V ville bifalla motionen.
  • Regionstyrelsens majoritet säger också nej till en motion från Kristdemokraterna om att införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin för att öka tillgängligheten. Anledningen är att det arbete som för att tydligare fördela arbetsuppgifterna mellan psykiatrin och primärvården för att patienterna snabbare ska få vård på rätt nivå. KD, M och SD ville bifalla motionen.
  • En motion från Moderaterna om att ansöka hos regeringen om att under en försöksperiod tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker besvaras med att peka på att regeringen aviserat en utredning i frågan. Ett svar som M och SD inte var nöjda med. De ville bifalla motionen.
  • En annan M-motion om att genomföra och driva ett jämställdhetsprojekt i Kalmar län besvaras med en redovisning av det arbete som redan nu pågår inom området. M och KD ville bifalla motionen.
Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet